„Добрата молитва“

Po zalez

Po zalez

 

Добрата молитва

 

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.

Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.

Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.

Живота ни, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.

Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост; да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.

Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.

Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си.

Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата за винаги.

Амин.

 

 

„Добрата молитва” е обща не само за човечеството, но и за цялата Вселена, за всички ангели, архангели, началства, власти, сили. Само по този начин ще измолим Божието благословение, за да можем да растем и да се развиваме съобразно Неговата Воля.
Тя ще бъде символът на новото верую в света.“
„Добрата молитва” има 10 ключа за привличане на небесните сили.“
„Добрата молитва” се състои от 10 ключа за влизане в Царството божие. Тази молитва е обща не само за човечеството, но и за цялата вселена, за всички ангели, архангели, началства, власти, сили.“

„Като прочетеш „Добрата молитва“, с нея можеш да минеш навсякъде. Тя е един пропуск. Като кажеш: „Господи, Боже наш“, ще минеш през първата врата. Колкото изречения има в нея, през толкова врати ще минеш. Тази молитва е дадена от Бога, от Духа Божий. Тя е свещена и не остарява, тъй както е дадена, Духът всеки ден я оживява. Тя се мени всеки ден. Ще я четете с дълбоки вдишвания. Когато се молим, трябва да имаме присъствие на Духа, да бъдем много тихи, да владеем ума си. Така се образува онази мощна сила, ония вълни, които се изпращат навън, за да се привлече Божията сила, та Духът да работи повече. Тогава всички ще приемат тази мекота, тази радост, която търсят.“


Свързани материали
:

Беседа „Молитвата“
Учителя за Молитвата
1ва част
2ра част
3та част
„Господнята молитва“ („Отче наш“)
Псалом 91
Псалом 23

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *