Защо е важно да намерим Пътя към себе си

 

Един Учител има в света.
Един е Учителят, който носи истинското Знание. Той има много проявления в Живота, но по същина е само един. Намери ли човек един от моментите на Неговата проява, едновременно с това ще намери и себе си.
Закон е: като намериш единия Учител, като намериш Бога, ще намериш и себе си. А да видиш Бога, да видиш и себе си, това е най-свещеният момент в Живота. За този именно момент човек живее.
Учител в света може да бъде само Бог. И когато Христос казва на учениците Си: „Един е вашият Отец“, Той подразбира Великия, Единия Учител.

Учителя Беинса Дуно – от книгата „Учителят говори“, глава „Учител“

 

Във всяка жива форма, във всеки човек живее Бог. Ние търсим любов, щастие, хармония, чистота, доброта и всичко това ще го открием вътре в себе си – там е Божествената искра. Ако дадем възможност на тази искра да се прояви в нас, тя ще ни озари и ще ни покаже Пътя, по който трябва да вървим.

По този Път ние ще обикнем Истината, защото само така ще премахнем лъжата в света. Като тръгнем от тази Любов към Истината, ще си създадем мярка, с която да измерваме всичко. Истината е Божественото начало в човека. Тя прави човека мощен, велик и каквато и работа да бъде започната, ще бъде осъществена с успех.  Когато възлюбим Господа с всичката си душа и сила, с всичкия си ум, с всичкото си сърце, тогава ние хората ще осъзнаем, че сме братя и сестри и ще обикнем ближните си като себе си. Щом съзнанието на готовите души се пробуди, те ще пожелаят да дадат път на Доброто в себе си, всеки ще види грешките си и ще пожелае да ги изправи. Пробуждането на човешката душа е велик момент, в който ние се свързваме с Божествената Любов и ставаме нейни проводници. Божествената любов е единствената, която засяга човешкия ум, човешкото сърце, човешкото тяло, човешката душа и човешкия дух – единствената любов в човека, която обхваща всичко и може да ни подигне.

Човек трябва да поддържа принципа да бъде като извор, който извира навън и дарява щедро на всички. Този разумен човек ще има желание да работи за Цялото, за Битието. За него скръбта и радостта са два важни момента от живота. Радостта е радост, защото има скръб и скръбта е скръб, защото има радост. Той знае, че скръбта е външната форма на радостта и понеже истински вътрешно разбира скръбта, той е радостен дори в най-тежките моменти. Това са велики уроци, които ни се дават, задачи, които трябва да разрешим и колкото по-големи са страданията, толкова по-големи са радостите и въздигането ни. Страданията могат да бъдат разбрани като разумен и повдигащ процес в пътя ни към Бога. Те са възпитателно средство, имащо за цел да пробуди талантите у нас, да пробуди Божественото.

Всички ние се стремим да придобием Свобода, но само онзи човек може да бъде свободен, който знае как да възприема Истината, не се влияе от външните условия и дава път на Божественото начало в себе си. Това Божествено начало е носител на живота и придава на човека качества, подобни на водата – подвижност и пъргавина.

Човек еволюира само когато работи съзнателно върху себе си. Тогава му се дават необходимите за неговото развитие блага, но той трябва да живее съобразно законите на Природата, да не злоупотребява с тези блага и с Любовта, която го дарява с Живот. Имайте свято отношение към Бога, тогава ще бъдете в състояние да изправите живота си и да поставите Любовта за негова основа. Щом поставите Любовта за основа на своя живот, с нея ще дойдат Мъдростта, Истината, Доброто и Справедливостта.Трябва да бъдете готови да приемете това велико благо. Непрестанно търсете доброто във всеки човек, когото срещате. Бъдете чисти, т.е. имайте чисти чувства, чисти мисли и чисти действия. От нас зависи дали ще проявим своята доброта, разумност, дали ще сме съзнателно благодарни за това, което преживяваме. А разумният живот е съзнателен, затова нека да работим за придобиване на разумността, т.е. за това качество, което прави човека силен – външно и вътрешно. Само разумният живот ще ни помогне да намерим Пътя към Себе Си и да се проявим като Божествени същества.

 

Обичай съвършения път на Истината и Живота.
Постави Доброто за основа на дома си, Правдата за мерило, Любовта за украшение, Мъдростта за ограда и Истината за светило.
Само тогава ще ме познаеш и Аз ще ти се изявя.
Учителя Беинса Дуно