Учителя за Молитвата – 3та част

Slunce po vreme na dujd

Slunce po vreme na dujd


Молитва и дълбоко дишане

 

Правили ли сте опит, като дишате дълбоко, да кажете мислено някаква молитва? Дишайте, задържайте и издишвайте спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете цялата молитва. Като правите упражнението с мислено четене на молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на слънчевия възел.

Молитва, която не е придружена с бавно, спокойно и ритмично дишане и мислене, не се приема. Като се молиш, ще концентрираш мисълта си към предмета и ще поемеш въздух дълбоко и бавно. При всяко вдишване, задържане и издишване на въздуха ще мислиш само за онова, което те интересува. Ако те боли стомах, ще мислиш за стомаха си, ако те боли глава – за главата си. Чуйте ли, че някой е болен, посъветвайте го да диша дълбоко.

Когато четете „Добрата молитва“, най-първо ще поемете дълбоко въздух така, че да можете да я прочетете на едно вдишване, а които не могат – нека на две–три дишвания. При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха, силата на молитвата се губи. Когато се молим, трябва да имаме присъствие на духа, да бъдем много тихи, да владеем ума си. Ние трябва да бъдем тихи и разположени, за да бъде умът ни съсредоточен, във всяка дума да се влага смисъл. Така се образува една мощна сила, ония вълни, които се изпращат навън, за да се привлече Божията сила, т.е. Духът да работи повече.


Молитва и концентрация

 

Без концентриране вие не можете да минете ни една крачка напред. За да дойдеш до концентрирането, трябва да минеш първо през музиката. Доброто, за да се прояви, непременно трябва да употребим музиката.

Окултната музика внася освежаване на ума, разведряване. Ако има да решаваш някоя задача, правилно ще я решиш.

В Школата, който не е музикален, той не може да бъде ученик. Музиката е езикът на духовете. Когато искате да привлечете някой дух, да му въздействате или да ви разбере, трябва да пеете или свирите.

Музиката е един начин да оживее Природата за вас.

Молитвата изисква съсредоточена мисъл. Като се молиш, ще мислиш само за Бога. Всичко друго ще оставиш вън от себе си.

„Аз се молих!“ Да, но виждам, че молитвата ви стои само две педи над главата ви. Ще се молите 5–10–100 пъти от дълбочината на сърцето си, докато успеете да пратите прошението си до Господа. Когато се молите, вие трябва да се съсредоточите, да забравите всичко около вас. Вие трябва да се пренесете в мисълта си толкова високо, че нищо да не ви занимава, освен молитвата.

Молитва, в която не вземат участие умът, сърцето и душата, не е истинска.

Концентрирането ще правите с отворени очи. Ще мислите за ръцете си, за краката си. Ще прекарате ума си през нервната система, през стомаха, през червата, по цялото тяло като един господар, който се разхожда из своето имение, да види в какво положение се намира всичко.

Човек трябва да се вглъбява в себе си, за да се издигне над обикновените условия на живота. Всеки ден употребявайте по няколко минути за съзерцание. Отправяйте ума си към всички разумни същества, на които работите са напълно уредени. Освободете се от всички грижи и безпокойства, и кажете: „Благодарим на Бога за всичко, което е направил!“ Правете това упражнение по три пъти на ден – сутрин, обяд и вечер по 10 минути.

За три минути съсредоточаване на ума в светлината на съзнанието. Насочва се умът нагоре по посока на Божественото Слънце, което е винаги над нашата глава. Необходимо е да застанем в мълчание, да уталожим ума си и при тих ум да се свържем с Божественото съзнание.

Трябва да пресеем мислите си. Да остане една Божествена мисъл, на която можем да разчитаме.

Ученикът е съсредоточен в молитвата си и преживява думите.

Когато се моли, човек трябва да забрави всичко около себе си и да стане невидим. Целият свят трябва да изчезне пред очите му. Това значи молитва.

Да се молиш, това значи да забравиш окръжаващата среда, да не се интересуваш от нищо, което става около теб. Като се молиш, трябва да бъдеш глух и сляп за външните неща. Ако те интересуват външните неща, ти ще ги възприемеш чрез ума си и ще ги пренесеш в невидимия свят. Там нямат нужда от човешки образи. Умът трябва да бъде чист. Само онова ще отиде при Бога, което напълно обхваща съзнанието ти.

Да се молиш добре значи да не допущаш нищо външно в кръга на молитвата. Като се молиш, за нищо друго не трябва да мислиш.

Тъкмо се молиш, съсредоточил си вниманието си, но изведнъж те засърби главата. Ако се почешеш, молитвата ти се прекъсва. Такава молитва не се приема.

Когато човек се моли, както трябва, той винаги е обърнат към Бога. Ако се моли на Бога и мисли за приятел, жена, деца, къща, пари, молитвата му само до тях стига – той на тях се моли. А за да се приеме молитвата му, той за Бога трябва да мисли.


Молитва и здраве

 

После, молитвата има сила и при изцелението на разните телесни недъзи и заболявания. С нея може да се лекуват болести. По-нататък всичките ни работи ще успяват, ако ги започваме с молитва. Който в молитвата е постоянен, ще види и ще се увери, че Господ е верен.

Когато сте болни, радвайте се, ако сте попаднали в Божиите ръце, Той да ви лекува. И в ръцете на лекар да ви предаде, пак се намирате под прякото влияние на Бога. За да призовете Бога на помощ, трябва да приложите вярата си.

Ако се помолите на Бога за един болен, той ще оздравее, ако молитвата ви е както трябва.

Бог в нас и ние в Него, всичко можем да постигнем и да направим.

Когато се молиш на Бога, Той непременно ще ти прати някой да ти помогне. А когато се моли друг някой, може да прати теб да му помогнеш. Ако имате вяра и любите Бога, всичките ви молитви ще бъдат чути. Достатъчно е да отправиш своето радио към небето и ще намериш хиляди същества, които могат да ти отговорят.


За колективната Молитва

 

Виждате понякога, че молитвата ви не помага. Молите се, но не получавате отговор. В такъв случай приличате на човек, който иска да повдигне едно бреме, но не може, не е по силите му. Повиква другиго на помощ и с него заедно успяват да повдигнат товара. Някога такъв може да се нуждае от помощта на един, двама, трима и повече човеци. Та, следователно, и ние при несполука в молитвата ще искаме помощта на един, на двама, трима и повече братя и сестри, според степента на нуждата, докато сполучим.

Ако сам не можеш да си помогнеш, съберете се десет, сто души или цял народ, помолете се заедно и в скоро време ще имате резултат.

Ако се помолим за мир със смирение, молбата ни ще бъде чута.

Когато много души се молят заедно за едно и също нещо, молитвата им се приема. Колективната молитва е силна.

Духовната работа се състои в следното: ще се съберете на групи от по 5–10–15–20–100 сестри в една група, да се молят за някой свой брат или сестра. Например, някой ваш брат страда, ще направите молитва за него и ще му се помогне. Тази група ще наречем „съветници на Божествените молитви“. Същото ще направят и мъжете. Ще си определят специални дни, през които ще се молят за някой брат, комуто работите не вървят добре, в каквото и да е отношение. Ето един колективен начин за помагане. А сега казвате: „Нека Господ му помогне“.

Молете се един за друг. Закон е: Когато един човек се моли усърдно, с него заедно се молят всички хора, с които той е в хармония.

Ти не можеш да накараш един човек да се моли за тебе, ако той не е в хармония с тебе.

Молитвата е Божествен акт. Щом моето сърце ангажира моя дух, тогава душата ми ще ангажира всички ония хора, които се намират в хармония с мене.

Отсега нататък трябва да сме свързани умствено и сърдечно с всички хора по Земята, защото спасението е в нашите общи молитви. Молитвата има велика сила.


Източник:
Молитвеник – Молитви, формули, наряди, песни и упражнения, дадени от Учителя Петър Дънов. София, Издателска къща „Сонита-5“

Съставител: Никола Нанков

 

Свързани материали:

Беседа „Молитвата“
Учителя за Молитвата
1ва част
2ра част
„Господнята молитва“ („Отче наш“)
„Добрата молитва”
Псалом 91
Псалом 23

Uchitelq pri ezeroto Elbur
Избрани публикации Учителя Беинса Дуно

Енергиите на планината – практически правила

Енергиите на планината – практически правила Тази сутрин Молитвеният връх беше обвит в мъгли. Те скриваха света на формите и погледът, като не намираше опора отвън, се насочваше навътре към необятния свят, който ние гледаме през себе си. Всичко беше натегнало от влага. През нощта беше валял дъжд. Въздухът беше пресен, измит, хранителен. От долините […]

Прочети още »
Po putq na Istinata
Учителя Беинса Дуно

Абсолютната Истина

  Абсолютната Истина     Размишление   Научихте ли молитвата на Данаил? Нека всеки сам си прочете Евангелието от Йоан. Добре е всеки да си носи по едно Евангелие. Казвам: Каквото правите, правете го за Господа. Като влезете в клас, пазете мълчание, бъдете съсредоточени. Като ученици, вие трябва да говорите истината. На ученика не се […]

Прочети още »
Na polqnata
Учителя Беинса Дуно

Молитва на Данаила

Молитва на Данаила   И откри се тайната Данаилу чрез видение през нощта. Тогава благослови Данаил Бога Небеснаго и говори Данаил, и рече: Да е благословено Името Господне от века и до века, защото Мъдростта и Силата са Негови. И Той променява времената и годините. Сваля царе и поставя царе. Дава мъдрост на мъдрите и […]

Прочети още »