Антропософски календар на душата от Рудолф Щайнер – медитации

V Raq nad Oblacite

                                                         V Raq nad Oblacite

Антропософски календар на душата

Рудолф Щайнер – медитации

 

Предговор към първото издание
1912/1913

 

„Човек се чувства свързан със света и хода на неговото време. В същността си той усеща отражението на праобраза на света. Но това отражение не представлява педантично олицетворяващ подражание на праобраза. Това, което големият свят разкрива като откровение в хода на времето, съответства на махаловидното движение на човешкото същество, което обаче не протича в елемента на времето.

Своето същество, отдадено на сетивата и на техните възприятия, човек може да почувства много повече като съответстващото на пронизаната със светлина и топлина природа на лятото.

Самооснование в самия себе си и живота в света на собствените мисли и воля, човек усеща като зимно битие.

По този начин това, което в природата се представя като смяна на времената, като лято и зима, в човека се превръща в един сменящ се ритъм на външен и вътрешен живот.

Но ако човек установи по съответния начин връзка между своя ритъм на възприятия, поставен вън от времето, и хода на годишните времена в природата, тогава могат да му се разкрият велики тайни на битието.

Така годината се превръща в праобраз на човешката душевна дейност и с това в плодоносен извор на действително себепознание.

В този годишен календар на душата, човешкият дух бива поставен в положение, при което може да почувства в настроенията на годишните времена, от седмица на седмица, движението на собствената си душа в образи чрез въздействията от хода на годишните времена.

Тук имаме предвид себепознание по пътя на чувството.

Чрез дадените характерни стихове за всяка седмица това познание по пътя на чувството може да даде възможност кръговратът на душевния живот да бъде изживян в хода на времето като извънвремеви.

Трябва да се подчертае, че тук имаме предвид само възможност за един път на самопознание. Тук не са дадени „предписания“ по образеца на теософските педанти. Вниманието е насочено по-скоро към живото движение на душата, такова, каквото то може да бъде.

Всичко, което е предназначено за душите, придобива индивидуална окраска. Тъкмо поради това всяка душа ще открие своя път на отношение спрямо нещо индивидуално. Лесно би могло да се каже: Ако душата иска да постигне някакво себепознание, тя трябва да медитира по указания тук начин. Но това не се казва, защото собственият човешки път трябва само да бъде подтикван от даден път, а не да се придържа педантично към някаква „пътека на познание“.“

 

Предговор към второто издание
1918

 

„Ходът на годишните времена има свой собствен живот.

Човешката душа може да стане съпричастна на този живот. Ако позволи да й въздейства това, което с всяка седмица струи от живота на годината, тя сама ще открие себе си по пътя на това съпреживяване. Тя ще почувства как по този начин в нея нарастват сили, които я укрепват отвътре. И ще забележи, че тези сили се стремят да бъдат пробудени в нея чрез участието, което може да вземе в същността на световния ход, тъй като той се отразява в хода на времето. Едва чрез това тя ще осъзнае какви нежни, но значими свързващи нишки съществуват между нея и света, в който е родена.

В този календар за всяка седмица е даден един такъв стих, който позволява на душата да съпреживее това, което през тази седмица се е осъществило като част от цялостния живот на годината. В стиха трябва да бъде изразено това, което чрез този живот започва да звучи в душата, когато тя се съединява със стиха. Тук се има предвид едно здраво „усещане на себе си като едно“ с хода на природата и едно възникващо от него мощно „откриване на себе си“. При това е налице вярата, че съпреживяването на световния ход в смисъла на тези стихове представлява за душата нещо, от което тя се нуждае, ако наистина добре разбира себе си.“

 

Първа седмица – 7 – 13 април
Втора седмица – 14 -20 април
Трета седмица – 21 – 27 април
Четвърта седмица – 28 април – 4 май
Пета седмица – 5 – 11 май
Шеста седмица – 12 – 18 май
Седма седмица – 19 – 25 май
Осма седмица – 26 май – 1 юни
Девета седмица – 2 – 8 юни
Десета седмица – 9 – 15 юни
Единадесета седмица – 16 – 22 юни
Йоаново настроение – 23 – 29 юни
Тринадесета седмица – 30 юни – 6 юли

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Четиридесета седмица – 5 – 11 януари
Четиридесет и първа седмица – 12 – 18 януари

Четиридесет и втора седмица – 19 – 25 януари
Четиридесет и трета седмица – 26 януари – 1 февруари
Четиридесет и четвърта седмица – 2 – 8 февруари
Четиридесет и пета седмица – 9 – 15 февруари
Четиридесет и шеста седмица – 16 – 22 февруари
Четиридесет и седма седмица – 23 февруари – 1 март
Четиридесет и осма седмица – 2  – 8 март
Четиридесет и девета седмица – 9 – 15 март

Петдесета седмица – 16 – 22 март
Петдесет и първа – 23 – 29 март
Петдесет и втора – 30 март – 6 април


Sled dujda ...
Антропософия

30 юни – 6 юли от „Антропософски календар на душата“

„Антропософски календар на душата“ Тринадесета седмица 30 юни – 6 юли   И щом съм аз в сетивни висини Пламти в душевните ми дълбини От огнените дебри на Духа На Боговете истинното Слово: В недрата на Духа, предусещайки търси И себе си, духовно-родствен, намери.   Към „Антропософски календар на душата“ – предговори към изданията и […]

Прочети още »
Ирис :)
Антропософия

23 – 29 юни от „Антропософски календар на душата“

„Антропософски календар на душата“ Йоаново настроение 23 – 29 юни   На мировата красота сиянието То подтиква ме от дълбините на душата Божиите сили на живота мой В миров полет да разгърна; Сам себе си да изоставя И с упование да се намеря В мировата светлина и в мировата топлина   Към „Антропософски календар на […]

Прочети още »
Ogneno Nebe :)
Антропософия

16 – 22 юни от „Антропософски календар на душата“

„Антропософски календар на душата“ Единадесета седмица 16 – 22 юни   В този Слънчев час Мъдра вест на теб се дава да узнаеш: Отдаден на всемирна красота В теб себе си със чувство изживяваш: Да се изгуби може човешкият Аз И себе си да намери в мировия Аз.   Към „Антропософски календар на душата“ – […]

Прочети още »