Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Elektromagnetichni sili :)

Elektromagnetichni sili :)


Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

 

 

Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза:

Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, на светлина и пр., но има и вътрешни причини, с които бъдещата медицина ще се занимава и ще разработи методи за тяхното преодоляване.

Човек, когато премахне болестта, ще покаже, че притежава силна воля и права мисъл. Има три важни центъра в човека, които трябва да се пазят да не изстинат: вратът, кръстът и петите. Кръстът е важно място и там се намира един съществен център. При болки в кръста някой друг трябва да потъпче или да масажира болния.

Някои чувствителни хора, преди да се изсипе дъжд, изпитват налягане и не могат да дишат свободно, получават известен задух. Те се освобождават от това състояние чак след като се развали времето, но ако употребят чаша гореща вода, тя ще смени състоянието им.

Всички вие имате един уред, един барометър, който струва десет хиляди франка и който показва дали ще бъде студено, дали ще има сняг, дъжд, дали зимата ще е дълга и пр. Например някой път ви се обади болежка в коляното или в рамото, друг път – в кръста или във врата, в гърлото или в зъба; това е все от вашия барометър, който показва какво ще бъде времето. Вие искате да се освободите от барометъра, но това не е болест, а е временно напрежение, и щом мине известно време, болката престава.

Има духовно действие на болестта върху характера. Когато човек заболее, той омеква, говори тихичко, почва да мисли. В известно отношение трябва да благодарим на болестите – те са Божии благословения и ако не бяха те, какво ли щеше да бъде човечеството?

Една сестра попита: „Намерих в беседите, че е хубаво да се застава на един крак. Точно как да се прави?”

Упражнението служи за регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм, за регулиране на електромагнитните сили, които идват от Слънцето. То ще се прави само веднъж на ден, като се застава по три минути на всеки крак – на десния и на левия. Когато човек застане на десния крак, се свързва със слънчевите енергии, а когато застане на левия крак – със земните енергии.

Човек може да се лекува и с магнетична сила, като прави паси с ръце върху болното място и след това изтръсква пръстите си настрани. Това може да прави върху себе си или върху някой друг нуждаещ се. И в двата случая да изговаря някоя подходяща формула. Разбира се, болният трябва да има вяра и това е важно условие. С магнетичната сила могат да се унищожат плазмодиите на маларията, бацилите на туберкулозата, също така и раковите клетки и пр. Здравият, когато концентрира мисълта си, може да унищожи болестите с магнетизъм за няколко минути, за няколко дни и пр. Казваш: „Господ да му помогне“, но Бог чрез теб ще помогне.

Друго средство за лекуване е чрез дъждовни магнетични бани. Лятно време, когато вали дъжд, облечи се с по-тънки дрехи и излез да те накваси. Това е една хубава дъждовна баня. После веднага се преоблечи и пий топла вода. Дъждовната вода, като минава през атмосферата, се напоява с магнетизъм, който ти приемаш.

Друго средство за лекуване е отстраняване на отровите от тялото чрез потни бани. Има няколко начина за потни бани. Един от тях братята и сестрите практикуваха през лятото на 1928 г.: облечени с дебели дрехи, те носеха вода с една или две стомни от чешмичката при Дианабад. Първия ден донесоха вода един път и когато се върнаха, обляха се с вода, затоплена на слънцето, и се преоблякоха. Втория ден ходиха два пъти до извора и след това се обляха с водата, за да се преоблекат. И така на десетия ден те вече носеха вода десет пъти и чак тогава се обляха и се преоблякоха. След това си дадоха десет дни почивка, а после кой както желаеше можеше да повтори упражнението за още десет дни.

Друг начин на изпотяване е чрез ечемик. При лекуване на някои болести, при които нищо не помага, се препоръчва това средство. То се прилага така: сварява се много ечемик в голям съд и докато е още горещ, се поставя върху една постеля, където болният ляга гол, покриват го и отгоре с горещ ечемик, завиват го добре, само главата му да се вижда. Ечемикът е набъбнал от топлината и се употребява, докато е още влажен и горещ дотолкова, доколкото може да търпи човек. Отгоре трябва да се натрупат много завивки, за да не се губи топлина; така болният ще се изпоти много добре и ще оздравее. Той толкова много ще се изпоти, че чаршафът, на който е легнал, щом се изстиска, ще пусне вода.

Друг начин на лекуване е с пиене на гореща вода: болният трябва да пие един литър и половина гореща вода на ден. В болния има бацили и когато се вкара такова количество топла вода в тялото му, те умират. Това като се прави двадесет дни, болестта си отива. Тогава средата, в която живеят микробите, става негодна за тях и те умират.

Друг начин за лекуване е чрез носене на вода. Старите трябва да носят голямо количество вода от чешмата и ще видят как се лекува ревматизъм. Който го боли сърце, крак и пр., да прави това и, като носи вода, ще оздравее. Който дойде при нас и се оплаква от сърце, ще му кажете: „Ние имаме цяр“. Ще носите бурета с вода: бурето се поставя върху количка и болният я тегли.

Друг начин на лекуване е с млечно жито. Достатъчно е да се храниш десет дни с млечно жито, докато зърната не са още узрели, а са млечни. Млечните житни зърна имат много лечебни сили. Трябва да се употребява по половин килограм на ден.

Бог иска да живеем дълго време щастлив живот, а ние с болестите си създадохме робство. За да оздравеете, трябва да имате предвид следното: вярвайте, че в светлината има абсолютна сила да лекува болестите, вярвайте, че във въздуха има абсолютна сила да лекува болестите, вярвайте, че във водата има абсолютна сила да лекува болестите, вярвайте, че в храната има абсолютна сила да лекува болестите, защото Бог присъства в тях.

Друг начин на лекуване е чрез сребро и злато: хубаво е болният да има при себе си злато и сребро. Златото дава живот, а среброто действа здравословно. Среброто и златото лекуват чрез еманациите, които изпущат.

Нервните хора трябва да употребяват сладки храни, а флегматичните – кисели.

Една сестра попита: „Учителю, Вие бяхте казали, че знаете да церите с лайкучка петнадесет болести. Ще ни ги кажете ли?”

Ако ви ги кажа, ще направите пакост с това. В Природата всичко е в ред и порядък и ако харчиш енергиите безразборно, ще те питат къде си ги изхарчил.

Една сестра лекуваше рамото на друга и после заболя на същото място и от същата болест, а именно от силни ревматични болки. Болната оздравя, но аз трябваше да лекувам сестрата-лечителка.

Един брат попита: „Как може да се избегне приемането на болестта при такъв случай?”

Да имаш Любов, да се повдигнеш нагоре, да не те е страх и след всяко лекуване да си умиваш ръцете. Тогава няма да приемаш болестта на онзи, когото лекуваш.

Болниците са напоени с неблагоприятна аура поради отрицателните мисли и тревоги на болните. Именно затова на всеки двадесет и пет-тридесет години болниците трябва да се изгарят. И жилищата трябва да бъдат хигиенични, с достатъчно светлина, защото всички вредни микроби се развъждат във влажни места, дето няма светлина.


Източник:

Учителя Петър Дънов „Акордиране на човешката душа“, том 2
архив на Боян Боев
издателство „Бяло Братство“, София 2007 год.

Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »
Limec i svetlina
Природосъобразно

Ресането на косата като метод за свързване с Духовния свят

Какво представлява косата? Това е антена. Всеки косъм е проводник на светлината. Вие не подозирате какво отношение имат космите към външните сили на Природата. Ето защо космите трябва винаги да се държат в изправност. Като станете от сън, обикновено космите са разбъркани. Първата ви работа е да се срешите, за да могат външните сили да […]

Прочети още »