опазване на пълнотата

Lao Tzu
Духовна храна И други вДъхновения

Принципи на деветте опазвания

1. Опазването (развитието) на хармонията – когато се поддържа, не се изхабява енергията. „Мъдрият човек подражава на небето и земята. Не се привързва към светски нрави и суети. Счита небето за свой баща, а земята за своя майка. Ин и Ян са неговата пътеводна линия. Четирите времена (сезоните) са неговия закон (спазвай промените в циклите). […]

Прочети още »