Учителя за Молитвата – 1ва част

Gorata i muglata

Gorata i muglata


За Молитвата

 

Казано е в Писанието: „Ангел Господен се застъпва за ония, които се молят и уповават на Бога“.

Историята не помни да е загинал човек, когато се е молил.

Човек, който не се моли, за него са прекратени отношенията с Бога и като по този начин не се сношава вече с Него, злото настъпва.

Та човек, който не се моли, се лишава и то сигурно от мириса на Небето. А пък, за да не се лишим от този мирис, Господ ни изпраща страданията, които ни упътват към молби и моления. Прочее, с молитвата се гонят двояки направления. Първо, човек да се стреми към Бога и второ, да се обединят духовете.

Ние сме събрани тука, за да отправим такава вълна, щото да настъпи и се даде голямо сътресение за доброто на народа. Молитвата е един Божествен импулс, та затова се казва да се молим във всяко направление, защото тя има влияние към всички отрасли на живота.

Няма по-хубава поезия в живота от тази да се молиш, т.е. да се разговаряш с Бога. Ще се молиш, без да се оплакваш.

Няма живо същество в света, малко или голямо, на чийто зов Бог да не е отговорил. Няма случай Бог да не е отговорил на една душа.

Да се молиш, това значи да мислиш за Бога. Всяка мисъл за Бога, колкото и слаба да е, свети като искрица в съзнанието на човека и му допринася нещо. Дали разбираш какво нещо е Бог, не е важно. Обаче всякога можеш да мислиш за Него. Тази мисъл все ще ти донесе някакво благо, макар и микроскопическо. Да мислиш за Бога, това значи да мислиш право.

Това, което пожелаете в тайно, Бог ще ви го въздаде на яве. Като казвам, че всичко ще ви се въздаде, имам предвид белите българи. Добри хора са тия българи, велико бъдеще ги очаква.

Във всички случаи на живота молитвата ще бъде в сила да помага.

Успехът на човека зависи от това, доколко той държи Името Божие чисто и свято в сърцето и душата си.

Ако си болен и помислиш за това Име, болестта ти ще се махне. С това Име можете да си служите при всички мъчнотии и изпитания в живота ви.

Ако имате някаква мъчнотия и призовете Името Божие, няма да се мине много време и мъчнотията ще се разреши. Гладни сте, три дни не сте яли. Призовете Името Божие. След малко време хлябът ще се яви пред вас. Как става това – не се казва. Важно е да опитате силата на Божието Име. Като стане това, ще опитате думите ми. Който произнесе Името на Бога с Любов, със знание и със сила, хлябът ще дойде и мъчнотиите ще се разрешат.

Бог дава ухо на всеки зов, щом молитвата излиза от дълбочината на сърцето.

Наука без молитва отегчава човека; религия без молитва отегчава човека; любов без молитва отегчава човека; ядене без молитва отегчава човека. Всичко, което се върши без молитва, е тягостно за човека.

Докато не ликвидираш с брата си, не можеш да се явиш пред Божието Лице, и в Царството Божие не можеш да влезеш. Когато се намираш пред Лицето на Бога, ти трябва да простиш прегрешенията на брата си.

„Как трябва да се молим?“ – Като станеш сутрин, поглади челото си и кажи: „Господи, благослови челото ми и способностите, които са скрити в него!“

Ако не мислиш добре, поглади носа си и отправи мисълта си към Бога. Ако очите ти гледат криво на нещата, поглади тях. Ако не ядеш правилно и не говориш правилно, ще се молиш за устата си и ще я погладиш. Ако не възприемаш звуковете чисто, ще погладиш ушите си и ще се помолиш за тях. След това ще погладиш ръцете и краката си, които ви служат добре. Благодарете за удовете, които ви са дадени в услуга.

Искаш ли да те чуе Господ, трябва да имаш мир, смирение в себе си и каквото пожелаеш – знание, сила, мъдрост, красота, добродетел – всичко ще придобиеш.

Ако човек е поставен дори на позорния стълб, повдигне очите си към Господа с думите: „Господи, благослови тези хора!“ Това значи Любов към Бога.

Когато поставиха Христа на кръста, Той каза: „Господи, в Твоите ръце предавам Духа си. Прости на тия хора, защото са в невежество. Благодаря Ти за привилегията, с която Си ме удостоил“.

Молитвата е разговор, единение с Бога. Понеже човешката душа от вековете още носи в себе си наслоявания, тя не може да разбере Волята Божия. Ето защо човек трябва да се моли на Бога, Той да го очисти, да го освободи от този товар, да познае себе си, да познае ближния си, да познае Бога.

В света съществува Божествена разумност, която бди над всички, които се обръщат към Нея с вяра и я призовават на помощ. Колкото по-голяма е вярата ти, толкова по-скоро иде помощта.

Уповавате ли на Божественото, всяка ваша мисъл, всяко ваше желание ще се реализират. Каквито и препятствия да срещнете в пътя, ще ги преодолявате.

Най-хубавото упражнение в живота на човека е молитвата. Засега по-хубаво упражнение в света от молитвата няма.

Молитвата е връзка и Любовта може да дойде в света само по пътя на тая връзка. Целият ни живот трябва да се превърне във вътрешна молитва, да приготвим условия за идване на Любовта във вас. Дойде ли тя, в душата ни се явява светлина, мир и радост.

За да напредвате, трябва да се молите.

Знанието и молитвата в ръката на вярващия представляват сила, с която той може да победи всички свои мъчнотии и страдания.

Който се моли, не може да има грубо лице и ще е бодър и здрав. Само молитвата може да отмахне грубостта, а грубостта е свързана с търпението.

Молитвата – това е общение с Бога.

Молитвата е един от най-хубавите методи за избистряне на ума и на чувствата. Молитвата трябва да е насочена да свързва душата с Бога.

Вие трябва да имате едно преживяване, когато се молите. И ако в живота си само няколко пъти дойдете до съприкосновение с Бога, вие ще приемете неизчислими богатства.

Без молитва човек не може да прогресира.

Сам Христос ходеше всяка вечер да се моли. Той имаше много знания, но всяка вечер ходеше на размишление. Ако Той имаше нужда да се моли,…

Уповавай на Господа с всичкото си сърце. Уповавай на Господа с всичкия си ум. Във всичките си пътища познавай само Бога и Той ще оправи стъпките ти.

Най-малката Любов носи страдания. Страданията дават опитности. Опитностите дават знания. Знанието произвежда Мъдрост. Мъдростта довежда до Истината.

Да познаеш Бога, значи да почувстваш Неговата Любов. Щом почувстваш Божията Любов, едновременно с това и животът ще потече в тебе. Щом животът потече, и пътя ще намериш. Щом намериш пътя, ще се добереш до Истината, ще влезеш в истинския живот.

Искате ли да дадете живот на доброто в себе си, мислете за Него, занимавайте се с добрите мисли, чувства и постъпки, за да живеят те във вас.

Мисли за Бога, за да станеш съвършен като Него.
Мисли за Бога, за да станеш добър като Него.
Мисли за Бога, за да станеш благ като Него.

Красивото, великото в живота на всеки се заключава в благодарността му към Бога за това, което му е дадено.

Как ще разберете, че сте получили отговор на молитвата си? – По онази вътрешна тиха радост, по онази вътрешна светлина, която ще ви помогне при разрешаването на известни въпроси. Някои получават моментално отговор на молитвите си, други чакат дни, седмици, месеци, а трети чакат с години. Това зависи от интензивността на молитвата.

Молитвата изключва користолюбието.

Молете се не само за вас, но за всички. Който мисли само за себе си, нищо няма да постигне.

Моли се преди да е дошло злото, преди да са те нападнали разбойници, преди да си заболял. Моли се преди нещастието, молитвата ти ще бъде отправена към Бога. Молиш ли се във време на нещастие, молитвата ти ще бъде отправена към хората. Когато разбойници влязат в дома ти, завържат жена ти, децата ти и започнат да грабят, да рушат, ти нямаш време да мислиш за Бога, но ще се молиш на разбойниците, дано се смилят и пощадят живота ти. Няма човек, който да не се е молил на разбойници. Те се явяват като болести, нещастия, сиромашия и т.н.

Но в молитвата трябва да се постоянства дотогава, докато изгубите вече разположение да се молите, което показва, че на молитвата ви, така или иначе, положително или отрицателно, е отговорено. Но молитвата трябва да има и благодарствен характер за всички блага и благословения, които Господ ни дава.

Да се молим не само, когато сме на тясно, а непрестанно.

Ако имаш желание хората да не страдат, обърни се към Господа с молба да завърти онзи край на Слънцето, от който да се разлее топлина за целия свят, за цялата Земя. Щом се завърти този край, топлината ще се разстила по цялата Земя и всички живи същества едновременно ще се стоплят. Така се моли светията за хората.

Всяка сутрин вие трябва да съчинявате по един псалом от себе си. Който не знае да съчинява псалом, той не знае да се моли.

Не огорчавайте Духа със своето постоянно недоволство и неблагодарност.

Внимавайте как слушате и какво слушате, как гледате и какво гледате. Поставете си за задача да гледате хубавото и да слушате Словото Божие, Което отвътре ви говори. Всичко отрицателно турете далеч от себе си.

Дайте внимание само на хубавото, на красивото в света.

Като направите грях, вие огорчавате Бога. Затуй, преди всичко, окултният ученик трябва да се освободи от всички недъзи, за да може да учи правилно. Туй е необходимо, за да дойде Божията Мъдрост.

Не търсете да придобиете първо външната среда. Подобрете състоянието на вашия ум – то е първото нещо. Второто е да подобрите вашето сърце и след това ще бъдете в състояние да подобрите вашия материален живот. Ще кажете: „Аз толкова възлюбих Бога, щото давам всичко в жертва, за да Го позная“.

Ако един ученик, който влиза в школата, търси най-лекия път, от него нищо няма да излезе.

Умът трябва да бъде силен, смел, решителен, а в сърцето трябва да има пластичност, издръжливост, търпение. Това са качествата, които ученикът трябва да притежава.

Никаква критика в школата да няма. Абсолютна Чистота, абсолютна Светлина, абсолютна Истина трябва да царува между вас. Туй трябва да бъде идеалът ни. Идеал за всинца еднакъв. Идеал, към който трябва да се стремим.

Никога не мисли за погрешките на другите, ако искаш да се облагородиш. Никога не отлагайте, никога не изоставяйте започнатото. Не имайте лошо мнение за себе си.

Кажи: „Способен съм аз да направя това, способен съм!“

Пътят, по който ще вървите, е път на труд и постоянство.

Във Великата Окултна Наука човек трябва всякога да започва да работи с най-слабите сили. Те са най-производителни.

Ако ти можеш да дадеш живот на най-малкото подбуждение, ти си в сила да правиш велики работи.

В Окултната Школа ние имаме за цел първо да развием центровете на вярата, надеждата и любовта; да развием въображението; да развием математическите способности, разсъдителните способности, творческия ум; да развием дружелюбието; да урегулираме човешкото честолюбие, човешката гордост; после да впрегнем екзекутивните способности на човека в работата; да развием речта, да я турим в правилен път; после да създадем правилните форми на живота. Това са задачи, върху които трябва да се работи.

В Школата не се допуска никаква лъжа. Абсолютна чистота и безкористие, туй е моралът на Школата.

Човек, който не може да говори Истината, той не може да бъде ученик на Бялото Братство.

Никаква лъжа! Лъжата, сама по себе си, всякога влече лоши последици. Щом излъжеш, ти се свързваш с всички негативни сили в Природата, които ще изчерпят соковете на живота ти.

Всяко нещо, придобито с лъжа, изчезва. Страшни са последствията на лъжата!

Говори всякога истината, за да не изгубиш вярата си, да не затвориш пътя на Любовта и светлината в себе си.

Окултният закон гласи тъй: „Не противодействувай на омразата, понеже щом ѝ противодействаш, ти я признаваш за реалност, за сила“. „Не противи се злому и мисли за доброто в себе си“.

Като дойдете до прилагането на окултния закон, всякога ще употребявате думи и фрази положителни.

Всяка мисъл е силна дотогава, докато не я изкажеш.

За Любовта не говори. Мисли я, чувствай я, но не говори за нея.

Бъдещото щастие и животът на човека зависят изключително от Любовта му към Бога. Предаде ли се на човешката любов, ученикът се излага на големи изпитания.

Молитвата е най-приятното упражнение, най-красивото нещо в живота. Тя е метод за избистряне на мислите, чувствата и волята, и за възстановяване на прекъснатите съобщения с Бога.

Животът е непрекъснат, затова и общението ни с Бога трябва да бъде непреривно – и когато сме будни, и когато спим.

Причината за нещастията ни е, че не се молим. В контакта ни с Бога има неизчерпаеми богатства. Чрез Него идва Божественото благословение и укрепване на духа.

Понякога молитвата на един човек е в състояние да донесе благо на хиляди хора. Молитвата на един човек е в състояние да премахне хиляди нещастия.

Всеки човек като стане сутрин най-първо трябва да се помоли на Бога да укрепи ума му, да внесе просветление в неговата глава. След това да се помоли да дойде просветление в сърцето му. И най-после да се помоли да се улесни работата му през деня във физическия свят. Благодари на Бога за доброто и за злото. Тогава Бог ще превърне злото в добро. Като викаш към Господа, ти ще привлечеш Неговото внимание.

Силата на молитвата седи в това, като се моли човек, да впряга всичките си добродетели на работа. Молитва, в която човек не впряга всичките си добродетели, не е истинска.

Молитвата трябва да включва в себе си качествата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на Милосърдието и на ред още добродетели. Отидете ли при Бога с такава молитва, вие ще мязате на дърво с узрели плодове. Види ли ви Бог така накичен, ще Му е приятно, че пред Него стои едно разумно дете, което знае да говори на възвишен ангелски език.

Всяка душа вечно носи всичките свои способности, но ги проявява само тогава, когато дойде в съприкосновение с Божия Дух.

И тъй, помнете следната истина: Няма по-велико нещо в живота на човека от молитвата. Каквото друго да ви казват хората, не забравяйте значението и необходимостта от молитвата, от общението с Бога. Нито знанието, нито любовта, нито мъдростта на Земята са в състояние да се сравнят с молитвата, с общението на човека с Първата Причина.

Сега нека прочетем „Добрата Молитва“ и отправим ума си към Този, към Когото всички се обръщат тази вечер. Тая молитва е обща, не само за човечеството, но за цялата Вселена: на всички ангели, архангели, началства, власти, сили. Само по тоя начин ще измолим Божието благословение, за да можем да растем и да се развиваме съобразно Неговата Воля.

Който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертва нещо от себе си, и каквото обещае, трябва да го изпълни.

Каквато жертва намисли да направи, той трябва да я даде. Няма случай в света, човек да е изпълнил обещанието си, което е дал пред Бога, и да не е получил отговор на молитвите си.

Когато някой пророк предскаже нещо, което впоследствие не се сбъдва, това показва, че тия хора, на които е предсказано това нещо, са се молили много и като отговор на тяхната молитва Бог е отменил присъдата.

Един свещеник разправяше една опитност: „Цели 50 години как служа на Господа и се моля, но изведнъж нещо ми подсказа отвътре да престана да се моля. Каза ми: „Какво си придобил от това молене?“ Спрях се – казва той, – в себе си и взех да мисля: „Какво да правя като престана да се моля?“ Казвам му: „Ти не трябва да преставаш да се молиш, но да внасяш ново в съзнанието си. Ти трябва да съзнаеш, че до сега си се молил по задължение, по служба, а сега ще се молиш от Любов към Бога!“

Помнете, поне когато четете беседите или се молите, да се откъснете от всичко построено и външно. Често пъти има сили с две остриета. Бъдете внимателни. Слънцето грее, но и пари. Водата ни напива, но и дави; въздухът чисти, но и задушава. Бъдете внимателни, мислете и работете. Дръжте за дребните неща! Небето, когато дава, то и задължава.

Ученикът трябва да прави ред опити и упражнения. Да прилага правилата и методите на окултната наука, за да се освободи от силите, които спъват неговото развитие. И за да може да постигне желаната цел на живота си за усъвършенстване, той трябва да прави всичко съзнателно, с разположение и вътрешен стремеж. Прави ли упражненията механически, формално, по буква, той ще развие в себе си вместо положителни навици – отрицателни и лоши навици, и ще има обратни резултати. Човек се ползва от всяка работа, ако я върши съзнателно и с Любов. Ако прави своите психологически упражнения, човек не трябва да бъде наблюдаван от никого, за да бъде концентриран и да има резултати от работата си.

Помнете: Единственото същество, Което ни люби, е Бог. И когато страдаме, и когато се радваме, Той е същият. И в страдания Той е, Който ни говори.

За една година всеки ден да не пропускате в същия час да казвате една и съща молитва, и вижте какъв ще е резултатът.

Мощна сила е положителната мисъл и пълната вяра. Те са най-добрите наши учители и лечители. Те ни свързват със силите на Невидимия свят, които ни помагат в нашето ученичество.

Намислите ли да правите нещо, не пристъпвайте веднага към действие, а отправете първо молба за съвет към Бога.

В Невидимия свят има разумни същества, които всеки миг са готови да услужат на хората. За онзи, който се обръща към Бога за съвет, всяка дума е благословение.

Светлите духове са постоянно между нас, следят ни, за да ни помагат. Те помагат на хората да разрешават мъчнотиите и противоречията си. Достатъчно е да ги призовеш в Името на Божията Любов, за да ни се открият.

Молитвата се приема от Духа и Той я предава на Бога. Духът, това е йерархията. Вашите молитви, макар и да не са съвършени, светлите ангелски същества ги приемат, преработват и ги пращат към Бога преработени. Кога молитвата се слуша? – Когато човек напълно посвети ума си, сърцето си и волята си на Бога – в трите свята.

Източник: Молитвеник – Молитви, формули, наряди, песни и упражнения, дадени от Учителя Петър Дънов. София, Издателска къща „Сонита-5“
Съставител: Никола Нанков

 

Свързани материали:

Беседа „Молитвата“
Учителя за Молитвата
2ра част
3та част
„Господнята молитва“ („Отче наш“)
„Добрата молитва”
Псалом 91
Псалом 23

Uchitelq pri ezeroto Elbur
Избрани публикации Учителя Беинса Дуно

Енергиите на планината – практически правила

Енергиите на планината – практически правила Тази сутрин Молитвеният връх беше обвит в мъгли. Те скриваха света на формите и погледът, като не намираше опора отвън, се насочваше навътре към необятния свят, който ние гледаме през себе си. Всичко беше натегнало от влага. През нощта беше валял дъжд. Въздухът беше пресен, измит, хранителен. От долините […]

Прочети още »
Po putq na Istinata
Учителя Беинса Дуно

Абсолютната Истина

  Абсолютната Истина     Размишление   Научихте ли молитвата на Данаил? Нека всеки сам си прочете Евангелието от Йоан. Добре е всеки да си носи по едно Евангелие. Казвам: Каквото правите, правете го за Господа. Като влезете в клас, пазете мълчание, бъдете съсредоточени. Като ученици, вие трябва да говорите истината. На ученика не се […]

Прочети още »
Na polqnata
Учителя Беинса Дуно

Молитва на Данаила

Молитва на Данаила   И откри се тайната Данаилу чрез видение през нощта. Тогава благослови Данаил Бога Небеснаго и говори Данаил, и рече: Да е благословено Името Господне от века и до века, защото Мъдростта и Силата са Негови. И Той променява времената и годините. Сваля царе и поставя царе. Дава мъдрост на мъдрите и […]

Прочети още »