Упражнение за придобиване на вдъхновение и красиви чувства и мисли

Ostrov v dalechinata

Ostrov v dalechinataснимка: Михаил Георгиев

Без вдъхновение никой не може да работи… Имаш ли вдъхновение – всичко се разтваря пред теб. В природата съществува този закон…

Сега първото нещо за 10 дни наред, като ставате сутрин от леглото си, ще кажете: „Вдъхновение!“ (3 пъти). На обяд преди ядене пак ще произнесете думата 3 пъти и тогава ще ядете. И вечерно време, като си лягате, пак ще я произнесете 3 пъти. Всичко 9 пъти на ден. И тъй, ще произнасяте думата „вдъхновение” 10 дни наред по 9 пъти.

Ще си направите едно малко тефтерче и в него ще си отбелязвате опита. От този опит ще спечелите нещо по-малко от просено зърно, но туй, което спечелите, е толкова ценно, че с милиони не можете да го купите…

Когато произнасяте думата „вдъхновение“, ще спуснете силно ръцете си надолу и ще го почувствате издълбоко. После силно ще отправите тази дума към ума си, да почувствате това вдъхновение. И най-после трети път пак ще произнесете думата с чувство и мисъл. Трябва да почувствате, че във вас се влива сила. Ще правите упражнението сами, никой да не ви вижда.

Истинският ученик е вдъхновен. Затуй той се благославя. Вдъхновението е необходимо за него тъй както светлината, както животът и както Любовта. Като станете сутрин, тъй ще направите упражнението, че атмосферата да се разтърси, дори и аз да почувствам в моята стая, че действително между учениците има вдъхновение. Няма да викате високо. Не – тихо, само за себе си ще произнесете думата „вдъхновение”. В тихото говорене има музика, която силно действа на душата.

Силно ще концентрирате мисълта си, но тихо ще произнасяте думата. Щом я изговаряте високо, вдъхновението се губи. Затуй тихо ще я изговаряте и ще бъдете доволни сами от себе си. Ще правите упражнението с вяра. Не се смущавайте от това дали имате вдъхновение или нямате.

По който начин и да го правите, все-таки ще придобиете вдъхновение. Само по този начин могат да се образуват красиви чувства, красиви мисли, които са необходими за съграждането на вашия живот. Това е необходимо и за вашето бъдеще. Пред вас седи едно бурно море, което трябва да преминете. Пред вас седи един живот, който е пълен с мъчнотии. И за да можете да победите и превъзмогнете всички мъчнотии, трябва ви вдъхновение.

И тъй, щом дойдете до някоя мъчнотия, ще се спрете малко и ще изговорите думата „вдъхновение“.

И като вдъхновиш мъчнотията, тя казва: „Аз отстъпвам пред вдъхновението“, отваря ти пътя и ти минеш напред.… Имайте предвид, аз дълго съм търсил такава дума на български език. Тя е силна дума. Думата „вдъхновение“ е силна в своето трептение. Ако вие можете да схванете тия три елемента, вие ще почувствате нейните трептения. Тази дума ще внесе нещо ново в вас – туй, което вие искате. Вие ще си я запишете и ще си я произнасяте, за десет деня едно приятно упражнение ще бъде.

Източник: беседа „Светлина и знание. Музика.“, от том с беседи „Новите схващания на ученика“, Младежки Окултен Клас 23.11.1924

Da razcufnesh prez proletta :)
Духовни упражнения

Упражнения за развиване и усилване на волята – 3та част

  Упражнения за развиване и усилване на волята 3та част Справяне с лошите навици, болката, трудностите, упражнения за самоокуражаване и други   Ще ме питате: как можем да уякчим волята си? Ще ви дам един умствен начин за уякчаване на волята. Например страх ви е от мечка. За да се калите, не трябва да отидете […]

Прочети още »
Realnost i otrajenie
Духовни упражнения

Упражнения за развиване и усилване на волята – 2ра част

  Упражнения за развиване и усилване на волята 2ра част Справяне с лошите навици, болката, трудностите, упражнения за самоокуражаване и други   Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си, всяка сутрин, като ставате, концентрирайте ума си върху палеца. Туй упражнение ще подейства върху волята ви тъй, както действат упражненията […]

Прочети още »
Sred proletni aromati :)
Духовни упражнения

Упражнения за развиване и усилване на волята – 1ва част

  Упражнения за развиване и усилване на волята 1ва част Справяне с лошите навици, болката, трудностите, упражнения за самоокуражаване и други   Ще ви дам една задача, която има отношение към вашата воля. Тя не е наложителна, ще я извършат само онези, които имат силно желание и любов. Всеки ще обмисли добре задачата и ако […]

Прочети още »