Упражнение за придобиване на вдъхновение и красиви чувства и мисли

Ostrov v dalechinata

Ostrov v dalechinataснимка: Михаил Георгиев

Без вдъхновение никой не може да работи… Имаш ли вдъхновение – всичко се разтваря пред теб. В природата съществува този закон…

Сега първото нещо за 10 дни наред, като ставате сутрин от леглото си, ще кажете: „Вдъхновение!“ (3 пъти). На обяд преди ядене пак ще произнесете думата 3 пъти и тогава ще ядете. И вечерно време, като си лягате, пак ще я произнесете 3 пъти. Всичко 9 пъти на ден. И тъй, ще произнасяте думата „вдъхновение” 10 дни наред по 9 пъти.

Ще си направите едно малко тефтерче и в него ще си отбелязвате опита. От този опит ще спечелите нещо по-малко от просено зърно, но туй, което спечелите, е толкова ценно, че с милиони не можете да го купите…

Когато произнасяте думата „вдъхновение“, ще спуснете силно ръцете си надолу и ще го почувствате издълбоко. После силно ще отправите тази дума към ума си, да почувствате това вдъхновение. И най-после трети път пак ще произнесете думата с чувство и мисъл. Трябва да почувствате, че във вас се влива сила. Ще правите упражнението сами, никой да не ви вижда.

Истинският ученик е вдъхновен. Затуй той се благославя. Вдъхновението е необходимо за него тъй както светлината, както животът и както Любовта. Като станете сутрин, тъй ще направите упражнението, че атмосферата да се разтърси, дори и аз да почувствам в моята стая, че действително между учениците има вдъхновение. Няма да викате високо. Не – тихо, само за себе си ще произнесете думата „вдъхновение”. В тихото говорене има музика, която силно действа на душата.

Силно ще концентрирате мисълта си, но тихо ще произнасяте думата. Щом я изговаряте високо, вдъхновението се губи. Затуй тихо ще я изговаряте и ще бъдете доволни сами от себе си. Ще правите упражнението с вяра. Не се смущавайте от това дали имате вдъхновение или нямате.

По който начин и да го правите, все-таки ще придобиете вдъхновение. Само по този начин могат да се образуват красиви чувства, красиви мисли, които са необходими за съграждането на вашия живот. Това е необходимо и за вашето бъдеще. Пред вас седи едно бурно море, което трябва да преминете. Пред вас седи един живот, който е пълен с мъчнотии. И за да можете да победите и превъзмогнете всички мъчнотии, трябва ви вдъхновение.

И тъй, щом дойдете до някоя мъчнотия, ще се спрете малко и ще изговорите думата „вдъхновение“.

И като вдъхновиш мъчнотията, тя казва: „Аз отстъпвам пред вдъхновението“, отваря ти пътя и ти минеш напред.… Имайте предвид, аз дълго съм търсил такава дума на български език. Тя е силна дума. Думата „вдъхновение“ е силна в своето трептение. Ако вие можете да схванете тия три елемента, вие ще почувствате нейните трептения. Тази дума ще внесе нещо ново в вас – туй, което вие искате. Вие ще си я запишете и ще си я произнасяте, за десет деня едно приятно упражнение ще бъде.

Източник: беседа „Светлина и знание. Музика.“, от том с беседи „Новите схващания на ученика“, Младежки Окултен Клас 23.11.1924

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *