Упражнения за развиване на благодарността

Do gorata sred polqta ;)

Do gorata sred polqta ;)

Направете един опит да видите можете ли в продължение на десет дена да не допуснете в ума си нито една отрицателна мисъл или отрицателно чувство. Благодарете за всичко, което ви се случва през това време. Имаш някоя неприятност, благодари. Някой ти казал нещо обидно, благодари. Имаш да даваш, благодари. Изгубиш службата си, благодари. Времето е лошо, пак благодари. Мога ли да благодаря за всичко това? Можеш. Кажи: „Господи, благодаря Ти, задето ме водиш в тоя път.“ Като богат ще научиш едно; като беден ще научиш друго. За Бога и богатството, и беднотията са еднакво важни. Същото се отнася и до радостите, и до скърбите.
„Законът и Любовта“, „Двете отвърстия“, стр. 78.

Вътрешният ред ще направи хората радостни и весели. Всяко лице ще бъде засмяно. И тогава, колкото хляб сложите на трапезата, няма да се извинявате, че е малко, но ще благодарите и за него. Колкото плодове сложите на трапезата, ще благодарите и за тях. Няма да казвате, че някой ви е дал само една череша, но ще благодарите и за нея. Само една ябълка да имате, благодарете и за нея. Ако не благодарите за малкото, и то ще ви се отнеме.
„Опорни точки на живота“, „Постоянна благодарност“, стр. 208.

Дай път на Божественото. Цял живот му служи, а не само като млад. Пипни челото, носа, устата си и благодари за тях. Благодарността укрепва здравето. Всяка сутрин прави психически упражнения, да се обновиш. – „Аз правя много упражнения.“ Ако са само външни, те нищо не ползват. Ценно е това упражнение, което едновременно има и външен, и вътрешен смисъл.
„Работа на Природата“, „Общи положения“, стр. 290.

Ще благодариш за всичко: ако си болен, ще благодариш; ако си здрав, пак ще благодариш; като умираш, ще благодариш; и като се раждаш, пак ще благодариш. Днес, като се ражда някой, всички благодарят; като умира, всички скърбят. Щом дойде смъртта, кажи: „Благодаря, че е дошло време за умиране.“ Има ли нещо страшно в смъртта? Ако умреш, за да излезеш от затвора, ти придобиваш свободата си. По-страшно е, когато се раждаш в затвор. Благодари и при единия, и при другия случай. Герой е онзи, който благодари и когато умира, и когато се ражда.
„Опорни точки на живота“, „Постоянна благодарност“, стр. 203.

Хората се съдят, съдили са се, но въпреки това и до днес не могат да се изправят. Някой направи погрешка и той не може да си прости, осъжда се. Какво се постига с това съдене? Нищо не се постига. Тази година приложете следното правило: каквато грешка и да направите, благодарете на Бога, благословете Го в себе си, че сте сгрешили. Като благодарите, ще видите какво ви липсва, къде е било слабото ви място, че сте сгрешили. Като благославяте Господа, Той ще изправи погрешката ви. Любовта е единствената сила, която изправя погрешките. Нека всеки за себе си да бъде справедлив съдия, да съди по Любов.
„Божествен и човешки свят“, „Връзка между Бога и човека“, стр. 486.

Източник:
„Окултни упражнения от Учителя Петър Дънов“
Книгата се издава от Великотърновската братска група
Издателство „Бяло Братство“, София, 2009 год.

Da razcufnesh prez proletta :)
Духовни упражнения

Упражнения за развиване и усилване на волята – 3та част

  Упражнения за развиване и усилване на волята 3та част Справяне с лошите навици, болката, трудностите, упражнения за самоокуражаване и други   Ще ме питате: как можем да уякчим волята си? Ще ви дам един умствен начин за уякчаване на волята. Например страх ви е от мечка. За да се калите, не трябва да отидете […]

Прочети още »
Realnost i otrajenie
Духовни упражнения

Упражнения за развиване и усилване на волята – 2ра част

  Упражнения за развиване и усилване на волята 2ра част Справяне с лошите навици, болката, трудностите, упражнения за самоокуражаване и други   Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си, всяка сутрин, като ставате, концентрирайте ума си върху палеца. Туй упражнение ще подейства върху волята ви тъй, както действат упражненията […]

Прочети още »
Sred proletni aromati :)
Духовни упражнения

Упражнения за развиване и усилване на волята – 1ва част

  Упражнения за развиване и усилване на волята 1ва част Справяне с лошите навици, болката, трудностите, упражнения за самоокуражаване и други   Ще ви дам една задача, която има отношение към вашата воля. Тя не е наложителна, ще я извършат само онези, които имат силно желание и любов. Всеки ще обмисли добре задачата и ако […]

Прочети още »