Волево упражнение – концентриране на ума, за да контролира тялото

Поставя се дясната ръка на лявото рамо.

Изнася се десният крак напред бавно, добре изпънат.

Съсредоточено спускане (коленичене) на лявото коляно и после бавно издигане (изправяне на тялото).

След това лявата ръка на дясното рамо, левия крак напред, коленичене на дясното коляно и издигане.

Туй е сега волево упражнение. Концентриране на ума, да контролира малките частици. Имате някой път неприятност, неразположени сте духом. Туй упражнение е хубаво. В тези движения да присъства съзнанието. Десет дена ще правите упражнението. Три пъти вечер преди лягане.

„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“


Източник: Порталът към съзнателен живот
шеста лекция на Младежкия Окултен Клас „Живите символи като методи за работа“ 20 декември 1925 г. – том „Време и сила“

Sred muglata
Умствени упражнения

Упражнение за различаване и анализ на мислите и чувствата, техният произход, полярност, значение, съответствие с метеорологичните условия и други – 1 част

  Упражнение за различаване и анализ на мислите и чувствата, техният произход, полярност, значение, съответствие с метеорологичните условия и други – 1 част     В продължение на една седмица, като ставате от сън, записвайте първата мисъл, която е минала през ума ви. След това можете да пристъпите към дневната си работа. За да използвате […]

Прочети още »
Ledeni biseri
Умствени упражнения

Упражнения за придобиване на търпение

Кое е основното за живота ви? Какво трябва да придобиете през тази година? Търпение. Желая на всинца ви да придобиете търпение, защото то представлява гръбнака в човека. Както знаете, хората спадат към гръбначните животни. Тази година, 26-та, трябва да се отбележи с придобиване на търпение, което да служи във вечността като стълб на живота. За […]

Прочети още »
Esen
Умствени упражнения

Упражнения с медитация от Учителя

Искате ли да се освободите от своите вътрешни противоречия, вие трябва съвършено да отпуснете мускулите си, да разслабите всички връзки на тялото си, да дойдете до положение като че всичко сте уредили и след това да се предадете на дълбоко размишление. Само така ще изпитате пълна почивка. При това положение вие не трябва да се […]

Прочети още »