За съня

02

01

През целия ден тялото е активно и при усилената дейност на органите става разрушение на тяхната материя, при което се образуват отрови. През деня образуването на отрови е по-силно, отколкото изхвърлянето им и затова именно вечер, след работа те са причина за умората. По време на сън тялото си почива и тогава органите могат да се освободят по-бързо от отровите, отколкото денем. Тези отрови се изхвърлят през бъбреците, кожата, белите дробове. Kогато човек спи, в стомаха трябва да има малко храна и главата трябва да е обърната на север или поне на изток.

Освен това, във време на сън Азът, заедно с умственото и астралното тяло, излизат вън от физическото и на леглото остават да почиват само физическото и етерното тяло. През деня поради отрицателните мисли и чувства на хората космическият ритъм на тялото е нарушен, но щом по-горните тела излязат навън, то физическото и етерното тяло се свързват с Космоса и вследствие на това космичните сили работят, за да се възстанови нарушения космически ритъм.

Вечерно време човек излиза от тялото си, но има една нишка, която го държи; скъса ли се тя, той не може да се върне. Във време на сън, когато съзнанието на човека е излъчено, могат да влязат в тялото му низши същества и низши влияния, които да му навредят. Затова човек трябва да се огражда преди лягане, за да пази физическото си тяло докато спи, да не попадне под разни влияния. Винаги преди спане се ограждайте; същото правете и при всяка друга работа. Ограждането става с молитва. При лягане можеш да кажеш: „Господи, отивам горе да се уча, да се моля, да работя. През това време огради тялото ми с Твоята Сила и Светлина и го пази от всякакви лоши влияния.“

Когато твоето самосъзнание отиде горе във време на сън, то трябва да е будно. За тази цел преди д   а си легнеш можеш да кажеш: „Желая да бъда съзнателен, буден, когато отида в Духовния свят и там да работя съзнателно, да се уча и да се срещна с Напредналите същества.“

Ограждане става и като очертаеш мислено светли кръгове около себе си и в същото време изговориш следните формули:

„Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко друго ще ви се приложи.”

„Господ толкова възлюби света, че даде Сина Своего единороднаго, за да не погине никой, който вярва в него, но да има живот вечен.“

„И това е живот вечен – да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил.“
Когато заспиваш така, както трябва – с будно съзнание и без тревоги, то ще почувстваш в себе си едно буботене: „бу-буу“ и това може да те уплаши. Това е завъртане на чакрите и показва, че излизаш вън от своето тяло и влизаш в един друг свят. Това буботене ще трае пет минути. След това ще почувстваш, че си в един свят, в който спокойно виждаш. Постарайте се сънят ви да е спокоен, ясен и приятен.

Усилвайте ясните картини, защото сега те са разхвърляни и бегли. Има сънища, които нищо не показват – дължат се или на препълнен стомах, или на лоши мисли и тревоги през деня. Но има сънища, които показват, какво ще стане в действителния живот, те съдържат реални работи. Има сънища праволинейни и криволинейни. При праволинейните сънища сънуваш неща, които стават точно така, както си ги сънувал. А при криволинейните сънища сънуваш това, което има да стане , в една алегорична, символична форма. Например, сънуваш, че къщата на някой човек се разрушава; това показва, че здравето на същия човек е в опасност. „Къщата“, това е човешкото тяло.

02


Правило

Добре е да спазвате следното правило за съня. За сега 7 часа са ви необходими. И 5 часа могат да ви задоволят, но при условие да спите непробудно, без да се обръщате на една или друга страна. Най-здравословно е човек да си ляга в 10 часа вечерта, но това не може да се вземе като правило. Ако някой има особено важна работа, той може да си легне и в 11 или в 12 часа, но трябва да заспи в продължение на 5-10 мин. Когато някой остане да работи след 10 часа вечерта, сънят се изгубва. Сънят ще се яви отново едва след 12 часа вечерта. И тогава човек трябва веднага да си легне, да не се разсъни. Колкото по-рано ляга човек, толкова по-добре за него. Защо? Които рано лягат поглъщат всичката събрана прана. Които късно лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма вече нужното количество прана за организма им. Те трябва да почакат известно време, да се събудят ония, които са легнали вече, и тогава ще им дойде сън. Следователно, ако можете да си създадете навик да си лягате рано, вие ще можете да доставите на организма си нужното количество прана. По-късно от 12 часа не лягайте. Ако се усетите изморени, вечеряйте рано и в 8 часа най-късно си легнете, да набавите повече енергия, от която организмът ви се нуждае. Ако имате енергия в запас, можете да си легнете и по-късно. Часовете определени за лягане са 8, 10 или 12.

Като ставате сутрин от сън, не бързайте веднага да отворите очите си. Дръжте ги известно време затворени, докато се успокоите напълно.Не се поддавайте на съня. Щом ги отворите потърсете един красив образ и там спрете погледа си. Като запалите лампата, гледайте постепенно да нагодите очите си към светлината. Меката, приятна светлина е полезна за очите. Това се отразява добре на нервната система. Правилно е, преди да отворите очите си, да отправите мисълта си към Бога. След това започнете работа.

03


Упражнение

С пръстите на дясната ръка хванете палеца на лявата ръка и го погалете три пъти, като при всяко погалване казвате формулата:

„Господи, събуди ме утре в 5 часа.“

Погалете и останалите пръсти, като казвате същата формула, три пъти. После с лявата ръка хванете палеца на дясната, погалете го три пъти, като при всяко галене казвате същата формула. Продължавате по същия начин и с другите пръсти.Часът може да бъде и друг. А след като се събудите станете веднага, защото има опасност да заспите за още 3-4 часа.

04

Източник: извадки от беседи на Учителя Беинса Дуно – http://www.bratstvoto.net/

Uchitelq pri ezeroto Elbur
Избрани публикации Учителя Беинса Дуно

Енергиите на планината – практически правила

Енергиите на планината – практически правила Тази сутрин Молитвеният връх беше обвит в мъгли. Те скриваха света на формите и погледът, като не намираше опора отвън, се насочваше навътре към необятния свят, който ние гледаме през себе си. Всичко беше натегнало от влага. През нощта беше валял дъжд. Въздухът беше пресен, измит, хранителен. От долините […]

Прочети още »
Da razcufnesh prez proletta :)
Духовни упражнения

Упражнения за развиване и усилване на волята – 3та част

  Упражнения за развиване и усилване на волята 3та част Справяне с лошите навици, болката, трудностите, упражнения за самоокуражаване и други   Ще ме питате: как можем да уякчим волята си? Ще ви дам един умствен начин за уякчаване на волята. Например страх ви е от мечка. За да се калите, не трябва да отидете […]

Прочети още »
Realnost i otrajenie
Духовни упражнения

Упражнения за развиване и усилване на волята – 2ра част

  Упражнения за развиване и усилване на волята 2ра част Справяне с лошите навици, болката, трудностите, упражнения за самоокуражаване и други   Вие често казвате, че волята ви е слаба. За да усилите волята си, всяка сутрин, като ставате, концентрирайте ума си върху палеца. Туй упражнение ще подейства върху волята ви тъй, както действат упражненията […]

Прочети още »