Приеха безсрочна забрана за добива на шистов газ в България

Protest protiv prouchvaneto i dobiva na shistov gaz - 14.01.2012

Забрана се прие и това е голям напредък, но мораториумът все още има пропуски.
Следващата стъпка е закон, който да забранява изобщо тази технология! Трябва да се търси начин и за забрана за добив на шистовия газ като цяло … ще се копае и в Румъния до границата с България и замърсяването най-вероятно ще дойде и до нас.

Protest protiv prouchvaneto i dobiva na shistov gaz - 14.01.2012

снимка: Михаил Георгиев

 

Гласуваха 175 народни представители, „за” – 166, „против” – 6, „въздържали се” – 3.
Решението за забрана на проучванията и добива на шистов газ, чрез метода хидравлично разбиване беше одобрено от Народното Събрание и гласи:

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
41-во НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България

Народното събрание на основание чл. 86 ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и изхождайки от принципа на предпазливостта по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда

РЕШИ:

1. Забранява прилагането на технологията хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, пропан, както и механични и/или органични пълнители, под налягане по голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване и/или добив, с цел извличане на нефт или природен газ на територията на Република България
2. Забранява добива на шистов газ на територията на Република България, по технологията в т.1
3. Забранява теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив на нефт и природен газ на територията на Република България, които използват метода на хидравлично разбиване, методи отговарящи на описаните в т.1
4. Всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи описаната в т.1 или подобна технология, трябва да бъдат незабавно преустановени, считано от датата на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 000 000 лева.
5. На физически и/или юридически субекти, получили вече разрешение за проучване, или концесия за добив на нефт и газ, засегнати от настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца, от влизане в сила на настоящото решение, през което време трябва да представят за одобрение преработени работни проекти , невключващи забранените методи.
6. Субектите по т.5 не предоставили в срок или чиито нови работни проекти не отговарят на изискванията на това решение, губят правата дадени им със съответното решение или концесия, без право на компенсация.
7. Забранява издаването на лицензи, сключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в нарушение на настоящето Решение.
8. Забраните не се прилагат за научно-изследователски проучвания, които едновременно отговарят на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска цел, имат за предмет проучване рисковете от добива на нефт и природен газ и не използват забранения в т.1 метод на хидравлично разбиване и подобни на него.
9. Настоящата забрана е безсрочна и важи за цялата територия на Р. България включително и акватория ни в Черно море
10. Контролът по прилагането му се възлага на Министерски съвет.
11. Решението влиза в сила от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Решението е прието от Четиридесет и първото Народно събрание на 18. 01. 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Dar Znanie :)
Новини

„Изпълване със Сила и Живот чрез прилагане на знания от Природата и физиологията на човешкото тяло“ (Семинар)

„Изпълване със Сила и Живот чрез прилагане на знания от Природата и физиологията на човешкото тяло“ (Семинар)     Привет, приятели 🙂   Имаме радостта да ви поканим на два лекционно-практически дни, отнасящи се до човешкото физическо и духовно здраве и себепознание. Дати и часове: 07 март – 17:45 – 20:30 ч  и  08 март […]

Прочети още »
"Prenatalno vuzpitanie"
Новини

„Проява на Волята“ – 08.02.2014 год. – „Моделиране на себе си”

„Проява на Волята“   Арт-сесии „Моделиране на себе си”   изкуство за вътрешен баланс, себепознание и разкриване на творческия потенциал чрез работа с глина, бои, моливи и други материали     На 8-ми февруари, събота от 13:00 до 16:00 часа предстои провеждането на занятие от цикъла от седем Арт-сесии, посветени на изследване на темите на […]

Прочети още »
"Modelirane na sebe si"
Новини

Арт-сесии „Моделиране на себе си“ през 2014 год., София

„МОДЕЛИРАНЕ НА СЕБЕ СИ“   ЦИКЪЛ ОТ 7 АРТ-СЕСИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНС, СЕБЕПОЗНАНИЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЧРЕЗ РАБОТА С ГЛИНА, БОИ, МОЛИВИ, ПАСТЕЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ 26 ОКТОМВРИ, 2013 – ЮНИ, 2014 г.     ПРЕДСТАВЯНЕ Арт-сесиите „Моделиране на себе си” си поставят две основни задачи: – терапевтична – освобождаване на определени […]

Прочети още »