Живейте 100 години – 2ра част

druvche v Pancharevo

krushka

Предпочитайте вегетарианската храна!

Обяснение:
Човек става вегетарианец главно по хуманитарни подбуди, за да не унищожава живот (да не погубва животни). Това е основателно, но природата го допуска навсякъде и по правило едни животни живеят за сметка на други, които убиват. Вегетарианският хранителен режим е за предпочитане, защото има реални предимства. Той предлага на човека храни, които се усвояват лесно, не създават трудности на храносмилането, внасят в организма достатъчно енергия, необходими за здравето и живота вещества, калории.

Съвет:
Предпочитайте вегетарианската храна пред месната, защото тя е по-лесно усвоима от организма и съдържа всичко, което е необходимо. Предпочитайте да ангажирате стомаха си с нея – това е здравословно и пряко облекчава работата на мисълта, тъй като не задържа голямо количество кръв в корема, както това е при хранене с месо.

Напомняне:
Основните вегетариански храни – ориз, картофи, зеленчуци, плодове, растителни масла, компоти, конфитюри, мармалади и пр. -са предостатъчна гама от храни, които осигуряват за човека всичко необходимо. Оттук нататък същественото за неговия живот са Духовните проблеми.

 

Не преяждайте!

Обяснение:
Преяждането започва с първата излишна хапка и стига до чревоугодничеството, което превръща човека в машина за храносмилане, убиваща живота и духовността.

Съвет:
Не преяждайте! Приемайте само толкова храна, колкото е необходимо, за да поддържате работоспособността си (живота и дълголетието си). Всеки сам трябва да прецени какво количество храна му е нужно. Научните справки могат да го насочат към определени количества (и калории), но организмът сам най-точно ще определи колко храна му е нужна. Поемайте само в такова количество, каквото е необходимо. Нито грам повече!

Напомняне:
Специфичните вкусови усещания (при хранене с „апетитна“ храна) са „хазартни“. Те подвеждат човека да поема повече ядене, отколкото трябва. С течение на времето обособяват един от най-големите пороци на човека – преяждането. Така онова, което е нужно на човека, за да живее, се превръща в пречка на неговия живот и здраве.

 

Изкуството на мисленето

Обяснение:
Мисълта е най-великото оръжие на човека за опознаване и промяна на света, незаменима помощ за опазване на здравето. Дълголетието на човека е всъщност дълголетие на неговата мисъл. Здравето на човека е здраве на мисълта му. Въздейства пълноценно завършената мисъл, но влияят по съответен начин (в съответна степен) и фрагментите от мисли, и отделните думи. Значение има и начинът, по който се произнася една мисъл, вярата в нея и в силата й. Мисълта изразява човека, степента на неговото самоосъзнаване, възможностите му да отстоява себе си, да участва в човешката общност. Мисълта подлежи на усъвършенстване, тогава тя изразява развитието на човека, домогванията му. Животът от тази гледна точка е функционирането на мисълта, а присъствието на мисълта е степента на живота на човека.

Съвет:
Овладявайте изкуството на мисълта. То ви помага незаменимо да преодолявате всички препятствия за опазване на здравето. Човекът, който иска да е здрав, преди това трябва да бъде „здрав“ в мисълта си. Тя въздейства от разстояние, важното е да е съсредоточена и напрегната от воля и вяра в онова, което прогласява. Използвайте мисълта във всекидневни, повтарящи се формули – условие да постигнете по-бързо това, което формулата изразява. Достатъчно е дори една минута съсредоточаване и истинска увереност в ефекта от формулата и всичко е наред- Постъпвайте винаги така особено когато нямате друго средство, а държите да постигнете по-бързо резултат.

 

Правете добро с мисълта си!

Обяснение:
Мислещият човек излъчва около себе си енергиите на мисълта. Това е вярно не само като предположение, защото мислещият, „действащият“ мозък притежава енергии, които „излизат“ и вън от него. Колко често, когато минаваме близо до някого (от нашите близки), „изведнъж“ се сещаме за нещо, с което се занимава неговата мисъл в момента. Казано с други думи – мисълта може да се разпространява и да действа и посредством енергията, пораждаща съответната мисъл. Оттук и увереността, че човек може да действа с мисълта си „от разстояние“, без да я огласява.

Съвет:
С мисълта може да внушавате желаното у хора, които трябва да го знаят или разберат. Съсредоточете се върху тези хора (мислено) и си представете, че им внушавате – в разговор с тях – това, което искате да узнаят. Силата на вашата мисъл може да се окаже недостатъчна, за да постигнете целта си, но тя бездруго ще „поеме“ натам. Резултат непременно ще се получи.

Напомняне:
Животът всекидневно ни изправя пред „чудни случаи“ -неочаквано разбирателство, съчувствие, отзивчивост и пр., които могат да се обяснят единствено с въздействието на мисълта – нашата мисъл, стремяща се към този резултат, понякога без самите ние да го осъзнаваме.

druvche v Pancharevo

Усмихвайте се!

Обяснение:
Усмивката е изключително човешка гримаса. Тя е свързана не само с мимическата мускулатура (посредством която се изразява), но и с душата, характера, настроението на човека. И преди всичко – с Неговата мисъл. Усмивката изразява по особен начин движенията на Мисълта. Усмивката е изключително симптоматична за същността на човека, за неговите въжделения, стремежи и цели.

Съвет:
Усмихвайте се непрестанно! Нека усмивката не слиза от лицето ви. С това искам да кажа: давайте преднина на поводите, които предизвикват усмивката, защото тя не може да бъде механична гримаса и няма нищо по-неестествено и отблъскващо от „кривата“ усмивка. Устройвайте живота така, че той да ви носи доволството, удовлетвореността и спокойствието, които естествено изискват усмивката на лицето ви. Изпълвайте се с добронамереност и постоянна вяра в себе си и хората.

Напомняне:
Усмивката изпълнява двойна функция: тя не само свидетелства за човечност у този, чието лице озарява, но призовава към човечност. Като естествена гримаса на човека тя създава около себе си атмосфера на хуманност. Човекът е там, където е неговата усмивка. Без нея той е уязвим и обезверен.

 

Не произнасяйте думи проклятия!

Обяснение:
Словото е действие, тоест думата поражда отговор, реакция. С нея човек трябва да си служи внимателно. Дума, която е изречена (или в мисълта), предизвиква „брожение“ в човешкия дух, тя е „огнище“, около което нещо припламва, следва. Няма и не може да има „думи без последствия“. Словото въздейства, защото е продукт на мисълта.

Съвет:
Служете си внимателно и с чувство за отговорност със словото. Не забравяйте нито за миг, че то въздейства, предизвиква реакция, променя нещата. Не пожелавайте и не произнасяйте думи, на които не сте склонни да приемате значението, което имат. Особено опасни са безотговорно-пожелателните вричания от рода на: „Да става каквото ще!“, „Да върви по дяволите!“ и други. Те дават тласък на нежелани процеси и реакции, предизвикват последствия, които никой не може да предвиди. Произнасяйте само това, което сте обмислили добре, и обмисляйте добре онова, което ще произнесете!

Напомняне:
Народът със своята наблюдателност и мъдрост отдавна е забелязал и оценил въздействието на думите. Създал е кодекс от благословии, които насърчават доброто, взаимопомощта, уважението, почитта, но и проклятия, с които си отмъщава за беда, обида, загуба, Проклятията са думи, наподобяващи „рикоширали куршуми“.

 

Бъдете добронамерени! Раздавайте, за да имате!

Обяснение:
Нищо не разкрива така добре същността на човека, както неговата добронамереност. Това е дарбата му да се отнася уважително към живота и себеподобните, да участва в човешката общност и да живее пълноценно. Добронамереността е естественият кислород в атмосферата на човешкия живот. Индивидът е устроен така, че да общува уважително с хората. Това не е само условие да ги предразполага към себе си, но и начин да участва в живота. Недобронамереният автоматически „се изключва“. В условия на добронамереност човек живее достойно, радва се на здраве, достига дълголетие. Добронамереността е живот.

Съвет:
Бъдете добронамерени! Гледайте с уважение и любов на всекиго дори когато не сте сигурни, че ще ви отвърне със същото. Добронамереността побратимява хората. Тя увеличава човешките сили, подтиква към добро дело, към съучастие. Добронамереният човек е всеотдаен – и тъкмо това е предимството му пред всички останали. Защото този, който раздава от себе си на другите, обладан от желание да умножава доброто, да насърчава живота, сам се ползва най-много от това насърчение – по-дълго е здрав.

Напомняне:
Добронамереността е задължително условие за развитие на човечеството, тъй като изразява съгласие с другите, привързаност към общовалидните стойности на живота. Тя е израз и на взаимопомощта, без която съществуването на човечеството е невъзможно.

gledka kum qzovira
снимки: Михаил Георгиев


Източник: „Петър Димков за живота без болести“, автор: Николай Андонов, издателство: ГЕЯ-ЛИБРИС

 

Свързани материали:

Живейте 100 години – 1ва част
Живейте 100 години – 3та част

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »