Живейте 100 години – 3та част

mugla

mugla

Бъдете любознателни!

Обяснение:
Любознателността е качество, свързано с цялата личност на човека, с неговото поведение и живот. Изразява стремежа му да проумее света и намери достойното си място в него. Тя е особено важна с това, че изразява живия интерес на човека към света и себеподобните. Тя е един от най-ярките симптоми на живота и Дълголетието. Човек умира, когато престане да се интересува от живота, света и хората.

Съвет:
Бъдете любознателни! Интересувайте се живо от всичко, което около вас, но не за да правите клюка, а за да го проумявате и да помагате то да бъде достойно оценено или опровергано. Любознателните живеят дълго, плодотворно и щастливо. Не позволявайте на незаинтересоваността да ви надмогне, не пропускайте нищо край себе си, без да го разберете. Така ще привикнете да цените онези промени в живота, които го изразяват най-ярко.

Напомняне:
Любознателността глъхне заедно с живота. На старини най-ясният симптом за наближаващия край е загубата й, ленивото тържество на апатията, която изключва човека от света, а скоро и от живота.

 

Избягвайте всичко излишно, то е нездравословно!

Обяснение:
Човешкият организъм е устроен така, че да поеме и без усилия онова, което му е нужно. Това е „половината“ от живота. Другата половина на този единен процес е работата на организма, съществуването му благодарение на поетите от него вещества. Тази работа е пример и образец на явлението, което олицетворява. Тя е безшумна, неусетна, както са неусетни ударите на сърцето, вдишванията и другите вътрешни движения, изграждащи живота. Достатъчно е нещо да стане в повече и промяната се осъзнава тутакси от целия организъм. Състоянието на спокойна, ведра нормалност съответства (или на нея съответства) на добро настроение, на осъзнаване на човека. Това е състояние и израз на здраве и самочувствие.

Съвет:
Избягвайте всичко излишно! Вие сте единица мярка за сравнение, идеална цялост в света. Всичко у вас трябва да бъде уравновесено с оглед на най-доброто (оптималното) изпълнение на задачите си. Човешкото същество е устроено да работи без свръхнатоварване и свръхзапасяване – това е златното правило на живота. Не го забравяйте нито за миг и не правете нищо, което не му съответства!

Напомняне:
Предпазващият се от натоварване, необремененият от непривични чувства човек живее „неусетно“ и в това е заключена тайната на неговото щастие.

 

Не се гневете!

Обяснение:
От всички чувства най-гибелен за човека е гневът: той обезчовечава. Разгневеният светкавично се връща назад към животното. Гневът парализира мисълта с нахлуване на ненормални дози хормони в кръвта, с рязка промяна на нервните реакции. Диагнозата е: гневът убива.

Съвет:
Не се гневете! Избягвайте всякакви поводи, които могат да ви разгневят, каквито и да са причините за това. (Те не са „адекватни“ -това лесно се установява след преминаването на гнева.) Пазете се от емоционалната авантюра на гнева, защото рискувате много – не само изгубеното време, но и нещо несравнимо повече: безкрайните фактически последствия от гнева. Владейте се при всички обстоятелства, не допускайте никога, за нищо на света да ви разгневят!

Напомняне:
„Яростната“ реакция на гнева засяга всички органи, ангажира вегетативната нервна система, провокира сърцето, „посича“ мозъка (и мисълта), като нанася практически невъзстановими щети на човека. Последствията от едно разгневяване могат да останат за цял живот. А за колко несправедливи решения, постъпки, мисли е виновен гневът?!

 

Създавайте си добро настроение!

Обяснение:
Доброто настроение съдейства за проява на добронамереност, (която пък е основно качество на човека), но и тя е условие за доброто настроение. Опорните точки за това са в характера на човека, в ясното съзнание на неговата възвишена мисия на земята и особено в съзнанието, че доброто настроение най-точно изразява човечността и е най-необходимото условие за истинския живот.

Съвет:
Не позволявайте да загубите доброто си настроение! Съзнателно го призовавайте и поддържайте! За живия и здравия човек това е задължително. Само по себе си изразява виталност, която истински тържествува, когато е съпроводена от значителни дела, от съзнание за оползотворено време. Бъдете верни на призванието си и последствието ще бъде доброто настроение. Така се създава магическият кръг на въодушевена и безсмъртна жизненост – условие за пълноценен живот и творчески дела.

 

Пейте!

Обяснение:
Песента е като усмивката – дълбоко истинска, тя изразява човека в най-доброто, на което е способен. Подобно на усмивката, тя се предизвиква (импулсира) обикновено от някакъв повод, но и сама възбужда възвишени, творчески чувства.

Съвет:
Пейте! Животът дава достатъчно поводи за това, не ги пропускайте. Не оставяйте транзисторите да пеят вместо вас. Свикнете да си тананикате тихо на себе си някоя мелодия, която ви е харесала, тя не е само добър спътник, но и незаменим помощник. А най-добре е да изпълнявате песента с думите, които отговарят на мелодията.

Напомняне:
Песента е здраве, дълъг живот, безсмъртие!

vodopad

Мечтайте!

Обяснение:
Мечтата е върховно човешко завоевание. Тя е този измислен образ на нещата, който ни помага да ги постигнем, да извървим във въображението си пътя до тях, след което по-лесно ще направим това и в действителност. Способен да мечтае е единствено човекът. Неговата мечта – това е мисълта му, насочена към определена цел. Тя се завръща оттам въодушевена и подкрепя човека в движението му напред. Мечтата трудно се постига на един дъх. Тя ви прави добри, състрадателни, благонравни, себежертвени, защото усилва вярата в постижимостта на съвършеното, човечното.

Съвет:
Мечтайте! Представяйте си онова, към което се стремите. За да има характер на мечта, то трябва да бъде добро и възвишено. Изживявайте предварително щастието с мечтите си.

Напомняне:
Важна е тази мечта, която укрепва вярата на човека в самия себе си. Мечтата е изкуство на самоотвержената личност.

 

Не се подигравайте на никого!

Обяснение:
Факт е, че във фолклора на нито един народ не е увековечена, под каквато и да било форма, подигравката. Тя изразява претенциозното превъзходство на този, който се подиграва, над друг, комуто се подиграва. В морално-етичен план това е нечовечност, която противоречи на всички закони, управляващи човешките взаимоотношения. Подигравката е опит да се убие моралното достойнство на човека. Поради всичко това тя е нездравословна.

Съвет:
Никога и на никого не се подигравайте! Самият акт на подигравката е унизителен и човеконенавистен. Той отблъсква хората от вас. Това винаги води до усамотяване. А за човека нищо не може да бъде по-опасно от самотата.

Напомняне:
Народът мъдро и неопровержимо е преценил, че оня, който се подиграва, сам се излага на риска да бъде постигнат от онова, което подлага на присмех. Тук сякаш се намесва мисълта в една условна антитеза, която е бумерангът на подигравката. Подиграващият рискува себе си в подигравката.

 

Не бъдете прибързани!

Обяснение:
Човекът е същество, което страда от прибързаността! По своята същност тя е противоположна на леността. Но и двете водят до опасно объркване в „ритъма“ на живот. Прибързаният е личност, която увеличава максимално жизнения си тонус, не живее нормално в съответствие с изискванията на битието си и така „съкращава“ живота си.

Съвет:
Пазете се от прибързаност! Направете така, че да възтържествува естественият ритъм на живота. Да се справяш с прибързаността, означава да си осигуриш живот и здраве, тъй като те са непосредствено застрашени от непривичното ускоряване на процесите, които ги изразяват. Живейте равномерно, спокойно, а не напрегнато и прибързано!

 

Лекувайте духа в борбата с болестта!

Обяснение:
Болестта поразява тялото, тя е „биологично“ явление. Такава е тя при животните. Но при човека неминуемо приема „духовен“ характер, тоест протичането й се влияе от цялостната съпротива, която може да й окаже човекът не като „биологически обект“, а като личност, в която водещи са духовните начала. Телесната съпротива срещу болестта неизбежно се преосмисля от духовните „мощности“ на индивида, от неговата духовна сила, от мисълта, волята и характера. Намесата на духа в борбата е решаваща.

Съвет:
При всеки случай на заболяване, когато подемате лечение с лекарства, билки, в определен план или ред, помнете, че решаващо е състоянието на духа ви, вътрешната ви духовна нагласа да се съпротивлявате, да побеждавате. Болестта не е „химическа реакция“ (тоест взаимодействие между лечебни вещества, които се „изливат“ върху причинителя на болестта и го унищожават). Лекуването е сложен процес на цялостно взаимодействие между тяло и дух в съприкосновение с болестта. Преценете най-напред: здрав ли е духът ви, има ли воля да надмогне болестта? Ако няма, никакви лекарства не помагат. Първо трябва да се излекува духът, да се мобилизират неговите сили и да се „хвърлят“ срещу болестта!

Напомняме:
Онези, които разглеждат болестта като сложна химическа реакция в организма, гледат опростенчески на нещата. Болестта не е химия, а философия. Лекуването не е само „гълтане“ на таблетки или пиене на билки, а мъдро преосмисляне на случилото се с цел да бъде победено. Това изисква преди всичко възмогване на духа. В края на краищата оздравява онзи, който истински желае да оздравее.

 

Лекувайте се с изкуството!

Обяснение:
Великият мъдрец – народът – отдавна е установил, че определени състояния „лекуват“ чрез особеното си въздействие върху заболелия. Лекува хубавата, радостната вест, лекува хубавата песен, лекува изкуството, поднесено в подходящ момент на болния. За какво става дума? Що за чувство е радостта? Най-често тя е породена от съзнанието, от увереността, че животът е точно това, което искаме да бъде. Тази особеност внимателният човек открива и във въздействието на изкуството: то създава реалната илюзия за дълговечност, за тържество на насъщни неща, които правят живота. Между естетическото чувство; пораждано от изкуството, и радостта има множество прилики. Може би те са едно и също, затова и въздействието им е лечебно и незаменимо.

Съвет:
Използвайте изкуството в борбата с болестите, каквито и да са те. Изкуството е велика помощ на човека в историческата му борба да оцелее и да се развива. Така изкуството помага и при лечение на болестите. Не пропускайте да го използвате!

Напомняне:
Благодатта на изкуството се влива в единния процес на живота заедно с мисълта и духа, които са безсмъртни.

qzovir do s.Kostenec
снимки: Михаил Георгиев

 

Източник: „Петър Димков за живота без болести“, автор: Николай Андонов, издателство: ГЕЯ-ЛИБРИС

 

Предишни материали:

Живейте 100 години – 1ва част
Живейте 100 години – 2ра част

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »