Небесните тела и здравето

spirala

Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще човек ще достигне високо развитие. Той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Планетите са живи разумни същества, с които човек е непосредствено свързан, но не знае това, нито пък има познание за съществата, населяващи тези планети.

Всички планети са трансформатори на Божествената енергия в различните организми. Всички планети са населени с разумни същества. Юпитерианците са с достойнство, със съзнание за себе си, горди, но милостиви. Сатурняните са философи, задълбочени, подозрителни, все критикуват, все се съмняват, те са най-старите жители на Слънчевата система, обаче Уран и Нептун са излезли преди Сатурн – техните жители са по-стари от тези на Сатурн.

Дихателната система, стомашната и нервната са създадени при различни условия и времена под влиянието на планетите. Същото е и с частите на тялото. Например ръцете се намират под влияние на Близнаци и Меркурий. Краката – под влияние на Риби и Юпитер. Дробовете – под влияние на Рак, главата – под влияние на Овен.

Съвременните хора трябва да изучават динамиката на човешкото тяло във връзка с планетните влияния върху него. Така човек ще разбере, че известни клетки от тялото му се намират под влиянието на Слънцето, други – под влиянието на Сириус, трети – под влиянието на Юпитер и т.н. Изобщо, с колкото по-възвишени същества и планети е свързан човек, толкова по-възвишена и обработена е материята на неговото тяло. Колкото по-обработена е материята на човешкото тяло, толкова и животът му е по-възвишен. Степента на човешкото развитие се определя от материята на неговия организъм. Животът на човека се изразява чрез материята. Колкото повече се развива съзнанието на човека, толкова повече той се свързва със звездите и планетите. Когато използва влиянието на всички слънца в Космоса, човек достига съвършенство.

В мозъка на човека има само едно слънце, около което се движат всички планети. Каквото виждаме на небето, същото го има и в мозъка. Това, което наричаме движение на сили, на силови центрове в мозъка, не е нищо друго освен влиянието на външните планети върху мозъка.

Почти всички планети имат точки в главния мозък на човека.

Юпитер е на средата на темето на главата, Сатурн е отстрани в горната част на главата, Венера – в горната част в средата на челото и тила.
Марс е от двете страни на главата, над ушите. Юпитер дава дължина на главата, активност. Сатурн дава разширение на човешкия ум, на съзнанието, Луната дава разширение на челото. Разширение дава и Марс. Всичките планети влияят на мозъка. Земята и всички звезди – също.
Силите на Слънцето организират сърцето и белите дробове.
Силите на Сатурн организират черния дроб и костите.
Силите на Марс – жлъчката и половата система.
Силите на Юпитер – стомаха и слънчевия  възел.
Силите на Венера – бъбреците.
Силите на Меркурий и Луната – мозъка и нервите. Луната влияе и на женските полови органи. Далакът е проводник  на слънчевата енергия и се намира  под влияние на Слънцето. Юпитер управлява тимусната жлеза.
Меркурий – тироидната жлеза.
Сатурн и Уран – хипофизата.
Нептун – пинеалната.
Слънцето влияе главно върху слънчевия възел и симпатичната нервна система. За да контролира силите на своя организъм, човек трябва да свърже симпатичната нервна система с мозъчната, както и костната с мускулната.  Когато не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, човек ще огрубее.

Задачата на човека се заключава в хармонизиране силите на организма и в създаване на правилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите от Космоса, вследствие на което на известни места в организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други места по-малко. Това неправилно разпределяне на енергиите в организма на човека създава неговите нещастия и страдания, неговите недоволства; и най-възвишените енергии, натрупани на едно място, създават тягостно състояние.

Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергиите на Слънцето и на Луната и ги трансформира правилно.

Под влиянието на Слънцето се събужда космическото съзнание в човека. Слънцето е, което събужда мисълта на човека. Слънцето е живо, колективно същество, което има космическо съзнание. В него е мисълта. Когато това космическо, божествено съзнание в човека се събуди, Слънцето започва да мисли за него, тогава човек е здрав и дълго живее.

Хилядолистникът е във връзка с физическото слънце, а Слънцето е, от което получаваме съживителна енергия и цялото наше естество. Духът Божи дава енергия на Слънцето, то пък я внася в главния мозък, в ларинкса, в сърцето, в душата. Хилядолистникът черпи някои от цветовете си от Сириус и Орион.

Хилядолистникът представлява небесната красота с всички планети и всички цветове, съдържа хиляди центрове само в главния мозък и тези центрове разпределят хилядите цветове, които дават един невероятен блясък, най-красивия блясък. Слънцето е израз на хилядолистника, който се управлява от Духа на Бога.

Планетите имат отношение към известни елементи, специално метали. Луната има отношение към среброто, Слънцето – към златото, Марс – към желязото. Ако човек страда от недоимък на един от тия елементи в кръвта си, той заболява. За да се подобри състоянието му, този елемент трябва да се внесе в кръвта му. Изобщо всяко разстройство във физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, състоянието на организма се подобрява. Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата му. Има случаи, когато организмът чувствува нужда от известни мисли и чувства. Те непременно трябва да влизат в ума и в сърцето на човека. Като знаете това, вие трябва да прилагате астрологията и чрез самовъзпитание, за съграждане нервната система. После чрез своите мисли и чувства ще внасяте в кръвта си всички елементи, от които се чувствува недоимък. Това е наука, която трябва да се изучава не само теоретически, но и практически. Тези знания не се придобиват изведнъж, но постепенно.

Черешата е под влиянието на Венера. Ябълката също. Растенията и плодовете съдържат такъв род енергия в зависимост от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани със звездите от зодиака. Искате ли да въздействувате по някакъв начин върху характера си, трябва да употребите такава храна, която ви дава съответните енергии. В бъдеще човек ще употребява храна според планетите, които действуват в този ден. В понеделник ще ядете храна, която е под влиянието на месечината; във вторник – която е под влиянието на Марс и т.н.

Като знаете влиянието на планетите върху човека, специално на Слънцето, трябва да имате правилно отношение към него. Ако човек е в хармония със Слънцето, ще бъде в хармония и с Луната, и със Земята. Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието на артериалната кръв. Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. И обратно – хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, Луната и Земята, вследствие на което човек се радва на живота и се ползува от неговите блага.

Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия във функциите на сърцето, вследствие на което пулсът му се изменя. За да се възстанови нормалната дейност на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с природата, да свърже своето сърце с общия пулс на космическото сърце. Всяка планетна система има също така свое сърце, което е свързано с общото космическо сърце. Сърцето на нашата Слънчева система е Слънцето. Ритмичното движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. За 10 дни направете следния опит: всеки ден по три пъти (сутрин, на обед и вечер) се вглъбете в себе си и кажете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да праща енергията си по целия свят.”

Младите още не са съградили ония духовни органи, върху които Сатурн, Уран и Меркурий се отразяват благотворно. Като не са развили още духовните си органи, щом се намерят под влияние на тия планети, младите употребяват духовните си сили за физически нужди. Вследствие на което огрубяват. Когато не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, човек непременно ще огрубее. Невъзможно е с физически усилия да имате духовни постижения.

Който иска да се роди на Земята, трябва да знае много добре астрология, да знае в коя година да се роди, в кой месец, кой ден, час, минута и секунда. Ако ти не се родиш през годината, месеца, седмицата, деня, часа, минутата и секундата, когато е трябвало да се родиш, твоите работи на земята няма да се справят. Не че природата няма желание да ти помогне, но между избора на времето, през което си дошъл, и природните и планетните влияние има едно несъответствие. Когато болният иска да се излекува от болестта си, да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея. Пълни ли се Луната, той трябва да затваря кепенците на прозорците си, да не прониква светлината и в неговата стая. Става ли въпрос за слънчевата светлина, там и болният, и здравият трябва да се излагат на нейното благотворно влияние. Ако някое дете се разболее в периода на празнене на Луната, то непременно ще оздравее. Ако се разболее през времето, когато Слънцето отива към южното полушарие – от 22 септември нататък, то непременно ще оздравее. Но и при тези благоприятни условия за оздравяване на детето, със своите отрицателни мисли майката може да усложни състоянието му.

 

Източник:
„Книга на здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Издателство: Астрала; съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »