Общо за лечението – от Учителя, 2ра част

do ezeroto

do ezeroto
снимка: Михаил Георгиев


Ако искате да излекувате един болен, трябва да посеете в него простата истина, че ще оздравее. И като приеме тази истина в себе си като едно семе, то ще израсне и ще даде плод. Като посеете в себе си мисълта, че сте здрави, наистина ще бъдете здрави.

Неврастенията показва, че през нервите на човека тече повече електричество и тази нервна система от много работа е раздрусана. Нали има винт за студена вода и винт за топла вода във вашите бани. Ако си отвориш само топлата вода, ще се изгориш. Ако отвориш студената – ще настинеш. И двата крана ще отвориш едновременно и внимателно ще опитваш, докато водата стане приятна за миене. Студената вода иде от главата, а топлата от симпатичната нервна система. Ще затвориш малко крана на чрезмерните знания и ще отвориш крана на Любовта. Знанието и Любовта да образуват приятно съчетание. Имаш ревматизъм – отвори крана на Любовта. Заболи те рамото – помилвай го, обикни го.
Чистотата е едно условие за здравето, за мислите, за чувствата.
За да лекуваме един човек, трябва да го освободим от всички чужди елементи, от всички утайки, които са се наслоили в него.
За да оздравее, болният трябва да пречисти кръвта си, като диша чист въздух, като излага гърба си на Слънце и яде чиста, здравословна храна. Трябва да започнете от малки, микроскопични опити и постепенно да вървите към големите, към великите опити. Този метод се спазва и в науката, и в лекуването: от малките към големите резултати.
Има уроки в света. Например, като ви погледне някой човек, вие започвате да се чувствувате неразположен, заболява ви главата. Има хора, които, като погледнат бивол или крава, те веднага заболяват. Причината на това се дължи на силния поглед, който този човек е отправил към вас или към даденото животно, а този поглед се дължи на електричеството, което излиза от очите на този човек, което пък вие не можете да асимилирате и се отразява зле на организма ви. Има баби, които знаят да лекуват урочасани хора по най-прост начин: взимат едно здраво яйце, чукнат го в челото на бивола или на урочасания човек и той се окопитва. Яйцето лекува, като поглъща излишната енергия. Но може да лекува само тази баба, която е добър проводник на това електричество. Нейният организъм трябва да издържи на влиянията, които се отделят от болния. Същото може да се каже и за лекарите. Много лекари лекуват болни, но малцина имат добри резултати при лекуването. Истинският лекар трябва да представлява следа, през която болестта може да излезе навън. Лекарят трябва да вземе и да даде нещо на болния.
Всяко неразположение, било физическо, било психическо, се лекува или с метод, подобен на причината, която го е предизвикала, или с метод, противоположен на причината. Например измръзнали ръце и крака се лекуват със студено, а не с топло. Те се намазват с дървено масло (т.е. зехтин), понеже то поглъща топлината в себе си и по този начин освобождава организма от излишната енергия, която е приел чрез изгарянето.
Създайте хармонична среда на болния и духът му ще се успокои. Който отива при болен, не трябва да има никаква лоша, негативна мисъл, защото болният е крайно чувствителен; двойникът му е разширен, а това произвежда едно раздразнено състояние. У всички неврастеници двойникът е разширен, заема по-голямо пространство, отколкото трябва.
За да се излекувате от известна болка, престанете да говорите за нея.
Радостта носи живот. За да оздравее човек от каквато и да е болест, трябва да се радва, да пее.
Човек може да се лекува, като се свърже със здрави и добри хора, които го обичат. Достатъчно е те да отправят мисълта и доброто си желание към него, за да оздравее.
Аз не препоръчвам на болните да се мажат с газ, не препоръчвам лекарства, които обелват кожата.
Дотогава, докато се милват човешките очи с ръце, щастие не може да има. Очите не са направени, за да ги милва този и онзи. Докато се милват очите и сърцето от човешките ръце, щастие не може да има. Човек отдалече само може да им се радва, че имат добър господар.
Нито давайте да ви целуват очите, нито ги мажете с нещо. Единственото нещо, с което може да мажете очите си, то е чистата вода. Има една вода, която е пълна с животворен магнетизъм. Тя е чиста, тя освежава.
Болният трябва по-често да пипа долната, месестата част на ухото си, за да оздравее по-скоро, да усили жизнеността си.
Човек трябва да знае, че неговият организъм е част от Божествения организъм и ако за запазването на своя живот погубва живота на брат си, с това той покварява и своя живот. Какъв смисъл има да се отрязват частите една след друга и да остане само труп от него? Операции трябва да се правят, но не физически – трябва да се върви от психичното към физичното. Методът, с който си служат съвременната медицина и хирургия, не е правилен. Преди да се отреже крак или ръка от човешкото тяло, първо трябва да се намери причината, която предизвиква болката, и тя да се отстрани, причината да се отреже, а тялото да остане непокътнато. Частите на човешкото тяло не бива да се режат.
Да отрежеш крака на един човек, това не е наука; да извадиш очите на един човек, това не е наука, да отрежеш бъбрека на един човек, това не е наука. Някои казват – човек може да живее и с един бъбрек, ами защо природата е турила два? Лекарите казват, че човек може да живее и без сляпо черво. Природата го е турила на своето място, а лекарите го режат, като казват, че и без него може да се живее.
Хирургията е стара наука и рязането на сливиците е краен метод, положението не се подобрява, а се влошава. Празното място с какво ще се запълни? Да възстановим нещо – това е наука. Да извадиш окото, но да сложиш едно ново, да възстановиш зрението, това е хирургия. Всеки може да отреже един крак, но да се направи нов, като отрязания, това не всеки може.
Имайте търпение да издържите операцията без упойка, защото при упойка трябва да мине много време, докато организмът се освободи от внесената чрез упойката отрова.
При операция се използва упойка и болният не усеща болка, но след операцията болката се удвоява. Природата не обича да се притискат нейните енергии. Не мислете, че може да спестите страданията.
На болни няма да пеете. Като отидете при някой болен, можете да се помолите за него, а той сам трябва да пее. Ако пее болният, и вие ще пеете с него; ако той не пее, и вие не трябва да пеете.
Видите ли, че някой болен се моли и тихо пее в себе си, ще знаете, че той ще оздравее. Страшно е положението на болния, ако няма разположение да се моли и да пее. Такъв болен непременно ще замине за онзи свят. Разположението на човека към молитва и пеене е диагноза, с която можете да определите дали даден човек е здрав или болен, добър или лош. Когато изгуби това разположение, той огрубява, става лош и в скоро време заболява. Щом се смекчи, той започва да се моли и да пее. Не се минава много време и здравето му се възстановява.
При главоболие първо сложете краката си в гореща вода, после изчистете червата си.
На болния с висока температура казвам да пази строга диета, 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 дни да не яде нищо, прозорците на стаята да са широко разтворени, да влиза повече светлина; да не спи много; умът да е буден, да се моли.
Заболи те корем: ще  постиш, ще ядеш по-малко; всяка сутрин ще изпиваш по една чашка дървено масло (т.е. зехтин) и по една чаша гореща вода. След това да излагаш корема си на Слънцето, да се печеш по 2 – 3 часа на ден.
При простуда, щом се изпотите, сте вън от опасност. Човек трябва да се изпотява не само физически, но и духовно. Страданията представляват нещо подобно за изпотяване. Ако не може физически да се изпоти, човек е изложен на опасност. И ако не страда, човек пак е изложен на опасност.
При треска или простуда, ще изпиете 1, 3, 4, 5, 6 чаши гореща вода, може и чай, докато се изпотите хубаво. Снемате ризата, избърсвате се; сядате и наново почвате с няколко чаши (гореща) вода, намазвате си краката и ръцете с дървено масло (т.е. зехтин) и си лягате. Друго правило: вземаш очистително, да се очистят стомахът и червата от всички ненужни вещества; два дни въздържание от ядене, 3-4 чаши гореща вода, две чаши спаначен сок със солчица, две паници супа от картофи. По-малко ще ядете.
Ако сте се простудили, изкачете се на някой връх, да се изпотите добре; ще изпиете две-три чаши гореща вода и ще се преоблечете. Качвайте се по върховете да предизвикате дълбоко дишане. Това е особено добре за ония, които страдат от астма, както и за ония, които са предразположени към затлъстяване.
Когато не можете лесно да заспивате, причината за това е излишната енергия в мозъка. За да се освободите от нея, трябва да правите такива упражнения, чрез които да я отправите по другите части на тялото: или чрез концентриране на мисълта си към върха на носа в продължение на 5 минути, или чрез измиване на краката си с топла вода да привлечете част от кръвта си да слезе надолу.
Защо са болестите в света? Те са възпитателно средство. Чрез тях невидимият свят изправя хората. Ако съвременните лекари съзнаваха това, те трябваше да учат своите пациенти как да живеят. Не е достатъчно да пипнеш само пулса на болния и да му дадеш някакво лекарство. Не, хвани ръката на болния и кажи: аз ще те лекувам, ако си готов да изправиш погрешките си, да водиш чист живот. И след като болният обещае, че ще изправи живота си, тогава лекарят ще го лекува. Този е начинът, по който лекарите могат да правят добро на хората.
Съвременните лекари изучават главно признаците на болестите. Всъщност истинският лекар трябва да познава преди всичко признаците и проявите на здравия организъм, за да може да ги сравнява с болния. Изкуство е да определиш диагнозата поне 10 години преди да е заболял човек, за да вземе мерки предварително. Това може да направи само онзи лекар, който познава окултните науки.
Според мене, истинският лекар е онзи, който разбира причината на всяка болест и помага на хората. Това е асистент на Природата, работи съобразно нейните закони.
Трябва да научите езика на органите. Всеки орган си има свой специален език. Черният дроб има свой специален език. Стомахът има свой специален език. Симпатичната нервна система има специален език. Мускулите имат специален език. Всеки орган има специален език, своя граматика. Ако не знаеш да говориш на техния език, няма да те разберат. Има окултисти, които се ползват от езика. Като знаете езика на един орган, може да му внушите една идея. Ако твоят дроб е разстроен, ти може да му внушиш и като му внушиш, ще имаш резултати. Ти си се разболял. Ще се отделиш като отделно същество и ще говориш на болния орган. Ще кажеш: „Не се страхувай, ще оздравееш, ще оздравееш, ще оздравееш.” Ще говориш като на второ лице. Ако ти кажеш: „Няма да я бъде!”, ти вече внушаваш на органа и те заболи кракът.
Ти ще кажеш: „Ще оздравееш. Аз сега ще туря една пчела, като те жилне, непременно ще оздравееш.” Всички хора оздравяват. Кога? Когато повярват. Когато лекарят лекува някой орган, трябва да знае езика. Ако лекарят говори на черния дроб, може да го лекува. Ако не знае езика на черния дроб, никакво лекарство не помага. Който иска да бъде лекар, трябва да знае езика на съответния орган. На черния дроб, на стомаха, на белите дробове, на нервната система.
Какво е предназначението на лекаря? Да учи хората на ония закони, които обуславят тяхното здраве, техния добър живот.
Предназначението на лекарите не е само в обикновения начин на лекуване. Те имат по-високо предназначение – да научат хората да живеят правилно, да прилагат законите на Разумната Природа. В бъдеще на лекарите ще се плаща за всеки съвет. Тогава те няма да лекуват болни, а ще посещават здравите поне един, два пъти в седмицата и ще ги учат как да живеят, как да подобрят живота си.
Ако нямаш любов, изкуството на лекуваш болния пропада. Да лекуваш болни, това значи да сваляш раницата от гърбовете им. Понякога е добре да боледува човек. Ако хората не боледуваха, щяха да се натъкнат на големи нещастия. Никой не може да избегне страданието, което Природата му изпраща. Ако избегне едно страдание, ще го сполетят две, три и повече. Природата е строга и взискателна.
Отиде ли при някой болен, нека човек първо да се обърне към Господа и каже: „Господи, моля Ти се, помогни ми да излекувам този болен!” Свърже ли се човек с Божественото съзнание, Бог работи вече чрез него. И като отиде този човек при някой болен, достатъчно е да постави ръката си върху главата на болния и след три минути болният ще стане от леглото си. Този човек вече вижда, че между него и Божието съзнание има връзка.
Когато отиваме да лекуваме болен и влизаме в контакт с него, не взимаме ли част от неговата болка върху себе си? За  туй не мислете. Най-първо ще се запитате: трябва ли аз да го лекувам? И ако трябва да го лекувате, не трябва да отстъпвате пред никакви последствия. Как ще познаем трябва ли да лекуваме? Щом обичате човека, ще трябва да го лекувате.
Не е позволено да се лекува, който и да е. Ако един духовен лекар освободи един престъпник, той ще носи неговата карма. Има престъпници, убийци, които по никой начин един духовен лекар не може да ги лекува.
Христос никога не се е заемал да лекува безверници или хора убийци и престъпници. За такива хора изцерение няма.
В древността живял един адепт, който имал способността да лекува различни болести. При него идвали глухи, слепи и неми и той ги лекувал. Какво било учудването му, когато вместо благодарност, те му отговаряли с жестокост и недоволство. Той се обърнал към Бога с думите: „Господи, коя е причината, че тези хора ме преследват? Отворих очите и ушите им да виждат и чуват, отключих устата им да проговорят и след всичко това не намирам спокойствие от тях.” Бог му отговорил; „Аз затворих очите, ушите и устата им, защото сърцата им бяха жестоки. За да не грешат повече, лиших ги от благата на външния свят. Ти се намеси в моя план без позволение, затова ще носиш последствията на своята постъпка. Има смисъл да отваряш очите и ушите на слепи и глухи, ако те са готови да служат на Бога.”
Голяма е отговорността при лекуване с пари. Вие ще излекувате този човек, ще вземете парите, но след една година той ще умре. И какво ще стане след това? Той ще се всели във вас и вие ще носите неговата карма. Взимате ли пари, ще изхарчите от себе си повече от това, което сте получили. Ето защо, лекувате ли някого, без пари ще го лекувате. Казвам ви: ръката на окултния ученик трябва да бъде чиста, безкористна.
Който вярва, че сам лекува хората, той има право да взима пари. Обаче, който знае, че Бог лекува чрез него, той няма право да взима пари.
Храната, светлината, въздухът, обмяната с добрите хора – това ще бъде лекарството ви за в бъдеще. Добрият човек, светият човек ще те лекува, без да знаеш, че се лекуваш при него. Лекарите трябва да бъдат най-добрите хора.
Ако ви боли стомах, сварете си малко равнец. Против кашлица сварете си малко синя тинтява и пийте от тази вода. Ако някой от вас е простуден, нека се качи два-три пъти на някой връх, да се изпоти добре. След това да изпие две-три чаши гореща вода и да се преоблече. Качвайте се по върховете, да предизвикате дълбоко дишане. Това е особено добре за онзи, който страда от астма, както и за ония, които са предразположени към затлъстяване. Планината крие в себе си всички условия за лекуване и придобиване на знания.


Източник:

„Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева


Предишен материал:

Общо за лечението – от Учителя – 1ва част

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »