Учителя за причините за болестите – 2ра част

kato prolet

kato proletснимка: Михаил Георгиев

Днес хората страдат от различни болести и като не знаят причините за тяхното появяване, не могат да се лекуват. Причините на болестите са психически. Например причината на тумора се крие в извратяване проявите на Любовта. Яви ли се у човека алчност, това показва, че известен брой клетки в организма се диференцират, искат да живеят самостоятелно, да не се подчиняват на общия ред в организма. По този начин те създават свое собствено жилище, като образуват нова държава със свободно управление. Така работят те дни, месеци, години, докато лекарят със своята артилерия дойде срещу тия непокорни поданици и започва да ги бомбардира. Някога той успява да ги изпъди навън, а някога се явява усложнение, което отправя човека на другия свят. Обаче има и друг начин за лекуване – чрез присаждане. Както става присаждане в плодните дървета, така може да става присаждане и в организма на човека, да се заставят соковете да вървят нагоре. Когато енергиите в живия организъм спрат, на мястото, дето става спирането, се появява известна подутина, която лекарите наричат тумор. Значи, който разбира законите на присаждането, той ще може по един или по друг начин да насочи енергиите в организма да потекат и през подутината. Щом потекат и през нея, тя напълно изчезва. Ако новите клетки успеят да вземат соковете на клетките, които образуват тумора, той няма да има условия за развитие и напълно ще изчезне. Ако всички служите на Любовта, болни няма да има. Щом имате ревматизъм, малка ви е любовта. Всяка болест се дължи на един вътрешен недоимък или на недоимък на светлина, или на недоимък на доброта, или на недоимък на сила.
Човешката любов трябва да се пречиства, иначе тя внася нечистотии в организма. Тя е причина за нечистата кръв в организма. Да пречистиш човешката любов, значи да я заместиш с Божествената.
Не можеш да обичаш и да бъдеш болен, това са две несъвместими неща. Щом обичаш, лицето ти не може да бъде тъмно, очите ти не може да бъдат мъгливи. Любовта носи живот.
В мозъка се намалява фосфорът, понеже Любовта се е намалила. Всички елементи, които съществуват на физическото поле, се подчиняват на Любовта, а също и тези елементи, от които са създадени духовния и умствения свят.
Щом се намали надеждата у човека, идват болести. Щом се намали вярата – идват други болести. Щом се намали Любовта, идват най-лошите болести. Когато ги усилите  – болестите ще си отидат.
Хората боледуват, защото са нарушили закона на Истината. Който иска да изправи живота си, да възстанови  здравето си, той трябва да възлюби Истината.
Всеки един недъг на физическото поле се дължи на духовни причини. Мразите някого – ще пострадат гърдите, там някаква болест ще се яви. Завиждате ли, ще ви стегне  сърцето. От завист, ревност, съмнение, подозрение – ще пострада черния дроб. Угаждате ли си много в яденето – ще заболее стомахът. Гневите ли се – ще дойде запичането. Обещавате ли и не изпълнявате – главоболие идва. Щом намерите причината за заболяването, ще се възстанови равновесието, ще настане хармония.
Щом ви заболи глава, ще се стремите да изправите отношенията си към Божествения свят. Ако страдате  от гръдобол, ще изправите отношенията си към духовния свят. Ако страдате от корем, ще изправите отношенията към физическия свят. Всяко заболяване на човека има дълбоки причини, то не е произволно. Съвременната наука и медицина не търсят вътрешните причини на нещата, те разглеждат всички явления в Природата и живота в тяхната вътрешна материална страна. На какво се дължат например бодежите по известни части на тялото? Те се дължат на свиване на капилярни съдове. Известно е, че капилярните съдове служат при кръвообращението.  Те разнасят кръвта по всички части на тялото. Когато капилярните съдове на гръдната област се свиват, електричеството в организма, което носи светлината, не може да функционира правилно по целия организъм, вследствие на което се натрупва повече  в известни области, както водната пара в парния котел, и предизвиква бодежи. Често атмосферното електричество се съединява с електричеството на човешкия организъм и се образува малък взрив, който човек усеща като болка. Какво трябва да правите, за да се освободите от бодежите? Внесете повече топлина в организма си. Това значи да измените състоянието на  чувствата си и тогава вие изпращате повече кръв в онази част на тялото си, в която усещате бодежи. Щом тази част се стопли, бодежите изчезват. Значи човек може да се лекува със силна мисъл, със силни и положителни чувства, а също и с гореща вода.
Човек трябва да живее нормално, да спазва законите на Природата, да не става чрезмерно свиване на капилярите. Свиването предизвиква възпаление, а оттам и различни подувания, бодежи, припадъци и т.н. Всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм, изменя се ритъмът им, настава дисхармония и човек заболява.
Хората представляват система от скачени съдове, според която ако един човек се разболее или страда, хиляди хора боледуват или страдат заедно с него.
Природата си служи със символи и с отпечатъци. Няма престъпление или добро, което човек да е направил и за което Природата да не е турила отпечатък върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички добродетели. Всяка болест се дължи на някаква духовна причина. Неправилните отношения между близките хора – майка и деца, братя и сестри, мъж и жена – причиняват различни болести. Щом те оправят отношенията си, болестта изчезва. Ако между мъжа и жената в един дом има несъгласие, децата им непременно ще боледуват. Децата са здрави и добре възпитани, когато майката и бащата живеят в хармония и в съгласие помежду си. Някои жени нямат деца, защото не е трябвало да се женят или преждевременно са се оженили.
Ако синът дойде в стълкновение с баща си и мисълта на бащата е по-силна, синът ще си замине по-бързо от бащата. Ако мразите майка си, тя ще си замине по-скоро. Ако ли майка ви ви мрази, вие няма да живеете дълго. Ще обичате майка си, баща си, брат си, сестра си, от здравословно гледище, понеже ако ги предизвикате с вашата омраза, техните мисли към вас ще ви разрушат. Може, когато мразите и когато ви мразят, да се ограждате постоянно с молитви и формули.
По-хубаво е в дадения случай да използвате закона на Любовта и когато се препоръчва да се възлюби ближния, то причината е да бъдат хората здрави. В едно семейство, ако всички се обичат помежду си, то болести в такъв дом не идват. Ако дойдат, бързо си отиват.
Ако скъсаме връзките си с животните, веднага стомашната ни система ще се разстрои, а като следствие на това ще се измени и здравословното ни състояние. От животинското в себе си не се освобождавайте – животните поддържат стомашната система, трябва да бъдете разумен, да създадете правилни отношения с животните. Има три свята (животински, човешки и ангелски), които се намират в известно вътрешно съотношение, в известна зависимост, следователно стомахът трябва да бъде в хармония с белите дробове, а белите дробове – с мозъка. Смисълът не е в това да се освободим от животинското, но да го регулираме, да го възпитаме, да подчиним нисшите желания и чувства на висшите. Причината за всички язвички в стомаха се крие все в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканите на организма. Как се обяснява тази промяна в организма? Със страха. Когато лъже, човек започва да се страхува, а този страх произвежда свиване на кръвоносните съдове, както и на тъканите.
Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води към пресищане. Пресищането пък е причина за ред болезнени състояния. Казва се, че човек трябва да работи повече, но не чрезмерно. И в работата не се позволява пресищане. Човек трябва да работи, докато му е приятно. Истинска работа е онази, която организира силите на човека.
Има едно състояние, което вие не съзнавате, а именно, че само вземате. Искате само доброто, а нищо не давате. При това положение злото се явява като процес да отнеме онова, което вие вземате.
Ще даваш, за да се чистиш.
Ще даваш, за да се подмладяваш.
Ще даваш, за да растеш.
Ще даваш, за да си здрав.
Който обича, дава. Бог постоянно дава.
Божественият закон подразбира непрестанно даване.
На какво се дължи полудяването на хората? Когато хората са близо, между тях става сблъскване. Щом се сблъскат, двойниците им могат да се преплетат, при което единият от тях може да се умопомрачи.
Полудяват всички ония, които водят един порочен живот. Полудяването е допустимо при една разнебитена нервна система, при един порочен живот. Туй да го знаете. Но за един човек, живял чист живот, полудяването е абсолютно изключено.
Причината за полудяването на сегашните хора се крие в техните минали съществувания. Днес те се натъкват само на някакъв повод за полудяване, но причината се крие в тях.
Страданията, които съвременните хора преживяват, се дължат на тяхната лакомия. Страданията показват,че всеки човек е взел повече от благата, отколкото му трябва.
Вратът не трябва да е пълен, понеже в него има жлези, които изпълняват отлични функции и той не трябва да е тлъст, за да си извършват правилно работата тези жлези.
Ако се натрупат там много мазнини, зараждат се различни гръдни болести, сливиците заболяват и ред други болезнени състояния, свързани с неправилното функциониране на тези жлези.
Ракът, туморите, от които сега страдат хората, се дължат на противоположност или противоречиви чувства, на дисхармония между главния мозък и симпатичната нервна система, на порочен живот, на алчност. Болестта се локализира там, където е именно лакомията. Нужно е дълбоко вътрешно единство, хармония, бани със слънчева вода, обливане с виолетовия цвят, всеки ден да се яде кромид лук, също да се присажда нова тъкан, нови клетки – така, както се прави присаждане на едно дърво.
Мъже, жени, деца – всички са нервни. Защо? От престъпленията си. „Майка ми ме е родила неврастеник” – казват някои. Не, ти със своя непорядъчен живот създаде своята неврастения.
Кога става човек нервен? Когато носи по-голям товар, отколкото са възможностите му.
На какво се дължи неврастенията? На излизане на двойника. Често двойникът излиза 1 – 2 см навън, понякога – повече. Щом излезе повече, отколкото трябва, човек става крайно нетърпелив. За да не се гневи, той трябва да се бронира. Мекотата е броня на човека. Затова казвам: колкото по-чувствителен става човек, толкова по-мек език трябва да има.
Съвременните хора са станали неврастеници поради това, че често се гневят. Казвам: ако искате да излекувате неврастенията си, престанете да се гневите. Как? Ще приложите волята си.
Разстройството на черния дроб причинява различни болести. Например неврастенията се дължи също на разстройство на черния дроб. Изправете черния си дроб, за да оправите мисълта си. Разстройството на черния дроб се отразява върху умствените способности и чувствата на човека, както и върху духовните му прояви. Под черен дроб разбирам дейността на нисшия свят в човека. Нисшите чувства влияят на черния дроб, както термитите, които изяждат всичко.
Неврастенията се дължи на пропуквания в нервната система, отдето нервната енергия изтича навън. Страхът също предизвиква пропуквания в нервната система. За да се освободи от неврастенията, човек трябва да спре изтичанията на нервната енергия. Много хора заболяват от неврастения благодарение на топлината, която известен род чувства произвеждат в задната част на мозъка. Тази топлина се отразява вредно върху стомашната система, както и върху дробовете. Лекуването на тези хора става чрез превръщане на топлинната енергия в магнетизъм, който повдига жизнената сила на организма. Има лекари магнетизатори, които освобождават човека от вредната за организма топлина. Водата, взета в хомеопатическа доза, играе важна роля в това лекуване. Влезе ли по този начин в мозъка, тя намалява горенето и болният оздравява. За да има успех в лекуването лекарят трябва да притежава освен диплома от медицинския факултет, но и от Живата Природа. А именно силите на неговия организъм да са в хармония със силите на разумната природа.
Ако чувствата и желанията на човека не се задоволяват, той става неврастеник. Поставете някакво препятствие при реализиране на някои стремежи и желания на човека и ще видите, че в скоро време той ще стане неврастеник. Махнете препятствието от неговия път, неврастенията ще изчезне.
Колкото по-големи и повече са желанията, толкова и по-големи са страданията.
Когато желанията у човека са нерегулирани, идва гневът: гневът е неправилно употребена енергия.
Човек е свободен, докато не приеме едно желание в себе си и то го подчини. Щом го приеме и започне да го храни, той губи свободата си. Всяко желание вън от тебе е проява на същество, което стои по-ниско от тебе или по-високо от тебе и ти въздействува. Свържеш ли се с това желание, ти се свързваш със съществото, от което излиза то, и дълго време не можеш да се освободиш от него. Всяко желание в човека е връзка с други същества, които живеят вън от него, и тази връзка не е само външна. Тя крие корените си дълбоко в човешкото естество.
Съвременните хора се оплакват от неразположение на духа, от изтощаване, от нервност. Коя е причината за тези състояния? Многобройните им желания. Те имат много желания, а малко почва. За да израсне, да даде плод, растението се нуждае от земя. Ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху чувствата му и върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава анатомията и физиологията и на астралното тяло. Болестите на съвременните хора се дължат на неразбиране закона за превръщане на енергиите.
Вървите и махате с ръцете си, приказвате и махате с ръцете си. Трябва да се справите с неестествените движения. Свивате веждите си, свивате устата си, свивате очите си, с тези неестествени движения изопачавате чертите си. Безпокоите се, начумервате се, с тези движения си пакостите. Когато хората са много нервни, остава повече захар в кръвта. Веселите, разположените хора нямат захар в кръвта. Многото желания също увеличават захарта в кръвта. Космите са израснали под влияние на топлината. Когато топлината почне да се намалява, космите падат, главата оголява. Падането на косата се дължи на недоимък на топлина, която е свързана с магнетизма. Косата пада от губене на магнетизъм, от много тревоги, от болезнени състояния, от тежки заболявания.
Когато главата започне да оголява, умът взима надмощие и над сърцето, мозъкът е крайно активен.
Неблагодарността осакатява и преждевременно състарява човека, а благодарността оживява, възраства и подмладява. Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни. Какво да правим, за да се излекуваме? Приложете благодарността на живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава.
Понякога при един грях могат да измрат по 50 – 60 хиляди клетки, а понякога и до 100 хиляди клетки. При голямо безпокойство, при голямо отчаяние измират с хиляди клетки в организма. Всички болести на ума произлизат от недоимък на светлина. Всички болести на сърцето произлизат от недоимък на топлина. Всички болести на душата произлизат от недоимък на Истина.
Съмнението е един от опасните паразити, който се размножава бързо. В 24 часа той е в състояние да отрови кръвта на човека и след това той трябва да прави големи усилия, за да пречисти кръвта си отново.
Лекуването трябва да почне 20 години преди да се е появила болестта. Бъдещите лекари ще лекуват болните още преди да са заболели. Каква болест е ракът и на какво се дължи? Причините за рака се крият в противоположността на чувствата. Когато някой човек започне да живее порочен живот, той непременно ще заболее от рак. Когато човек се откаже от възвишената идея, която го е вдъхновявала в живота му, непременно ще заболее от гръдна болест и ще стане песимист. Така се явява и туберкулозата.
Колкото чувствата на един човек са по-необуздани, толкова и паметта му е по-слаба. Паметта на хората отслабва и от големи скърби и страдания, от голям страх и от силни умствени сътресения. Който страда от сърцебиене, е горделив човек.
Който страда от коремоболие, също е горделив. Който страда от главоболие, е тщеславен.
Причините за сърцебиенето са психични. Тези причини са образували ред отрови, които са влезли в организма. Те са чужди елементи, полуорганични вещества, които трябва да излязат вън от организма. Сърцебиенето се дължи на ред противоположни мисли, чувства и желания, които са непотребни за сърцето; за освобождаването от тях има различни методи. Един от новите начини за лекуване е музиката. Има болки, които се лекуват, като им се свири на цигулка, други – на китара, на флейта и т.н. Различните инструменти оказват различно влияние върху отделните хора. Сърцето ще лекувате с песни, които почват с тона „до”, взет не по камертон, а естественият. Ако основният тон „до” е взет правилно, човек може да възприема животворна енергия от Слънцето и да я предаде на всички органи. Когато болният пее, той създава условия в себе си да се лекува.
Ако усещаш сърцебиене, това показва, че в твоите чувства има някакво раздвояване. Сърцебиенето е резултат на борба между две чувства. Премахнете борбата и сърцебиенето ще изчезне.
Както има опасност от пресищане при яденето, така също има опасност от притъпяване на чувствата при голяма радост. Тъй както е създадена нервната система на човека, тя не е в състояние за издържи на трептенията на голямата висша радост, каквато изживяват възвишените същества. Попадне ли човек в трептенията на такава радост, нервната система, както и мозъкът му ще се разстроят, защото той не е пригоден да издържа нито на висшите, нито на нисшите трептения на някои същества.
С усилията на волята, вие ще усилите и тялото си. Всички органи ще почнат да работят добре. Отслабването на волята е условие за заболяване. Болестите са необходими за каляване на волята.
Ако един орган се развива за сметка на друг, ако едни клетки се подмладяват за сметка на други, явяват се различни болести като рак, тумори и други. Когато едни способности и чувства се развиват за сметка на други, организмът пак заболява.
В някои хора изстиват краката. Внесете любовта в себе си, ще имате топлина и на края на пръстите. Щом ви изстиват пръстите, вашата любов е банкрутирала.
Неправилните чувства оказват влияние върху кръвообращението. Подобрят ли се чувствата, подобрява се и то, а с това и пръстите на ръцете и краката се затоплят.
Това, което българите наричат „уроки”, се дължи на обстоятелството, че човек е стъпкал някоя трева или растение, с което му е причинил вреда.
Днес хората се плашат от всяка епидемична болест, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести.
Първата причина за аномалиите в живота се дължи на онази неестествена храна, която туряте в стомаха си. Бог е направил човека да се храни с плодове, а вие ядете месо. Месната храна е внесла такива отрови във вашия организъм, че той днес представлява сбор от нечистотии. Ако бихте имали обоняние непокварено, вие бихте бягали далеч един от друг – такъв смрад се носи от ония, които ядат месо. Ако някой боледува, първото условие, за да се подобри, е да подобри храната си. Плодната храна, както и месната съдържат в себе си различни елементи, които предизвикват две различни състояния, които в далечното бъдеще на нашия живот ще произвеждат два различни резултата.
Съвременните хора, като ядат месо, страдат. Само една микроскопична част от храната се асимилира, а другата е излишък. Този излишък трябва да се изхвърли навън. И всички болести днес се дължат на този излишък, а въпреки това всички проповядват, че трябва повече храна. Не, по-малко храна е нужна на човека и тя трябва да се приеме и асимилира така, че от нея да остане по възможност най-малък излишък.
Щом храната не се смила добре, и кръвта не може правилно да се пречиства. Тогава около ставите се натрупва полуорганическа материя във вид на утайки. Тези неправилности в организма създават неразположение на духа, песимизъм. За да не изпадате в песимизъм, чрез силата на волята работете за подобряване на стомашната си система. И ако днес хората са болни, нервни, страдащи, това отчасти се дължи на храната, която употребяват. Те се ползват от плодовете на земята, която е напоена с кръвта на хиляди и милиони жертви – хора и животни. Земята е пропита от човешка кръв и тя трябва да се пречисти. Тя може да се пречисти само като мине през Божествения огън – огъня на Любовта.
Неврастенията у сегашните хора се дължи на чрезмерното употребление на месото. Единствената здравословна храна за сегашния човек е растителната. Тя смекчава грубото му естество. В бъдеще човечеството ще достигне до такова развитие, че ще може да извлича необходимите хранителни вещества направо от Живата Природа и тази храна ще бъде чиста, съвършена и напълно здравословна. В тази фаза на развитие няма да има животни на земята.
Когато човек употребява неестествена храна, в него се събират много утайки, които привличат бацилите на разни болести – холера, чума, петнист тиф и други – обаче всички хора не умират от тези болести, защото кръвта им е чиста; чистият човек нищо не го хваща. Чистият и с вяра човек може да ходи между холеричните и нищо да не го хване.
Ако болният страда от стомах, колкото и малко храна да приема, всякога част от нея не може да се смели и се натрупва във вид на полуорганични вещества около ставите, около прешлените на гръбначния стълб и причинява усложнения в организма. Според медицината „ревматични заболявания”, а на духовен език – „духовни тръни”.
Когато храната не е смляна добре, не прониква в кръвта и не може да храни клетките. Наслагва се във вид на утайки около ставите, както и в капилярните съдове – тази е причината за заболяване на човека от ставен ревматизъм. Колкото по-дълго се задържа храната в устата, толкова по-лесно се всмукват част от хранителните вещества и от храната. Така те отиват направо в нервната система. Ония сокове, които не се всмукват в устата, отиват направо в стомаха, дето става пълно смилане.


Източник:
„Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева


Допълнителни материали:

Учителя за причините за болестите – 1ва част
Учителя за причините за болестите – 3та част

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »