Учителя за причините за болестите – 3та част

po izgrev ...

po izgrev ...снимка: Михаил Георгиев

От какво произтича главоболието? От ядене на мъчносмилаема храна, която оставя излишъци в стомаха. Тогава пречистването на стомаха не става правилно, вследствие на което се явява главоболие, а стомахът и устата започват да миришат.
Причината за главоболието се крие в тънките и дебелите черва. Щом те не са в изправност, човек страда от главоболие. За да се справи с главоболието, първо той трябва да тури краката си в гореща вода, после да изчисти червата си. Щом облекчи червата и стомаха си, главоболието престава.
Виенето на свят крие причините си в стомаха.
Някога вие усещате тежест в стомаха, но не знаете причината за това. Ако сте запознати с функциите на симпатичната нервна система, ще разберете, че тази тежест, това неразположение в стомашната област е във връзка с чувствата ви, със симпатичната нервна система. Вие сте яли някаква храна, вибрациите на която не отговарят на тия на вашата симпатична нервна система, вследствие се явява известна дисхармония. Като премине това болезнено състояние по някакъв начин, вие започвате да усещате умствено неразположение. Значи болката се е прехвърлила в главата, в слепите очи, където изпитвате голямо напрежение. Ето защо човек трябва да бъде внимателен в храненето си, да знае каква храна е нужна за неговия организъм.
От преяждане се явява задръстване на нервната система, а оттам и кръвообращението не става правилно, мозъчната енергия не изтича и не приижда правилно. Тогава настава процес на втвърдяване на артериите, при което те губят своята пластичност. Най-после човешкият дух се принуждава да напусне тялото.
Българинът страда от преяждане. Ако яде по-малко, всичко ще се оправи. Като яде, да стигне до 20 хапки и там да спре.
Болестите се предизвикват от инертната материя в човека, но зад тази материя се крие едно разумно същество, добро или лошо. Някои болести разрушават човешкия организъм, а други го пречистват. Ще кажете, че не виждате разумното същество, което се крие зад инертната материя. Това е друг въпрос. Вие виждате, че някой човек е прободен с нож и пада на земята. Ножът е инертната материя, но зад нея се крие ръката на разумно същество, което направлява ножа. И зад микробите, които причиняват различни болести, се крият разумни същества, които действуват върху човека така, че създават условия, при които бактериите се развиват. За да познаете коя храна е чиста и здравословна, следете как се отразява върху мислите, чувствата и постъпките ви. Ако храната внася известно понижаване на умствения живот на човека, тя не е хигиенична. Например хората обичат свинското месо, ядат го с разположение, но то внася такива мисли и настроения, от които човек мъчно може да се освободи. Храната оказва влияние главно върху слабите хора с неорганизирани сили. На разумните хора храната не може да оказва силно въздействие. Те сами знаят каква храна да употребяват.
За да възстановите паметта си, вие трябва да освободите мозъка от натрупаната в него млечна киселина. Как ще се освободите? С пречистване на мозъка, на кръвта в целия организъм. То се постига с промяна на храната, с чисти мисли,  чисти чувства и постъпки.
Причината за болестите се крие в запушените пори. В която област на организма става подпушването, там се явява болестта. Организмът не търпи никакви нечистотии, никакви чужди вещества в себе си. Съберат ли се някъде такива нечистотии, организмът заболява. Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на някои от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост. Гръбначният стълб има свойство да поглъща праната (или жизнената енергия) от въздуха и да я предава на целия организъм.
Когато кръвообращението на човека не става правилно, въглеродът се натрупва в кръвта във вид на въглероден двуокис и я прави нечиста. Когато електрическата и магнетичната енергия не текат правилно в човешкия организъм, тогава в нервната система се натрупва излишък от азот, вследствие на което става подпушване в организма, което пък затруднява функциите на дихателната система.
Ако очите пожълтяват, черният дроб не действа добре. Черният дроб е свързан с храносмилането. Храносмилането – с кръвообращението, а от последното зависи чистотата на кръвта. Нечистата кръв помрачава съзнанието, изкривява мисълта.
Изстиването на крайниците се дължи на нечиста кръв в организма. Нечистата кръв произвежда електричество в организма, а чистата – магнетизъм. Електричеството произвежда студ, а магнетизмът – топлина.
Колкото по-нечиста е кръвта на човека, толкова по-лош е той.
Както пречистваш кръвта си с дълбоко дишане, така ще намериш начин за пречистване на своите мисли. Болестите се дължат на нечиста кръв и на нечиста храна, която внася нечистотии в стомаха, които постепенно тровят кръвта. Нечистата кръв носи болести – причинява неразположение, песимизъм, леност. Човек с чиста кръв се отличава с голяма енергия и пъргавина.
Човек, който диша през устата, не може да бъде здрав.
Като изучавате процесите на човешкия организъм, забелязвате, че едни енергии излизат от центъра на всяка клетка и отиват навън в пространството. Други енергии идат отвън и се отправят към центъра на клетката. Там, където се срещат тия енергии, се извършва дейността в живота. Ако едно от тия течения на енергии (външното или вътрешното) се подпуши, явяват се различни болезнени състояния на организма. Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Щом кръвообращението не е правилно, организмът се излага на различни заболявания.
Натрупването на слънчева енергия в някои части на тялото в по-голямо количество създава за останалите органи ред болезнени състояния. Изобщо, боледуват тези органи, които са лишени от нужното количество енергия. За да се излекуват, мислено трябва да им се предаде необходимата енергия.
Вие трябва да изучавате законите, как да трансформирате енергията на един орган в друг. Всички заболявания на организма се дължат на нееднаквото разпределение на енергиите в него, вследствие на което и кръвообращението не става правилно.
Защо страдаме от главоболие? Главоболието се дължи на натрупване на космически енергии в мозъка.
Формата на сегашните хора не е нищо друго освен прана в движение. Когато праната не е еднакво разпределена в човешкото тяло, раждат се болестите, а когато праната не е еднакво разположена в чувствата, ражда се недоволството; когато праната не е еднакво разпределена в мислите, ражда се безсмислието.
Физическото огрубяване започва с огрубяването на кожата, която е проводник на жизнените енергии от Природата. Щом загрубее кожата, течението на тия енергии става неправилно и човек заболява. Огрубяването на кожата не се заключва в почерняване, напукване или закоравяване; признаците са други. Ако бихме разгледали с окото на ясновидеца нервите, артериите на един неврастеник, ще видим на много места пукнатини, от които изтича енергията. Такъв човек е слаб. Кои са причините? На първо място, това са необузданите човешки страсти.
Причината за полудяването се дължи на факта, че и двете части на мозъка са положителни или отрицателни. За да бъде човек в нормално състояние, в едното полушарие на мозъка трябва да тече положителна енергия, а в другото – отрицателна. Стане ли човек много остър, т.е много електричен, в лявата част на мозъка си трябва да вложи мекота, т.е. магнетизъм. Ако турите ръката си върху главата на някой здрав човек, ще усетите две течения: едно топло, а друго – студено. Обаче поставите ли ръката си върху главата на някой неуравновесен човек, ще усетите само едно топло течение. За да си помогне, той трябва да помоли някой свой приятел, здрав човек, да тури ръката си върху главата му, за да регулира енергиите на неговия мозък.
Стремете се да трансформирате излишната енергия в себе си, особено тази в задната част на мозъка. Тази енергия е причина почти за всички болести, за всички отрицателни състояния. Понякога тази енергия се натрупва зад ушите, както и около слепите очи на човека, и го прави нервен, раздразнителен, готов да се сърди, да се обижда за най-малкото нещо.
Една от причините за неврастенията е слабата връзка между човешкия организъм и слънчевите енергии. Ако засилите тази връзка, неврастенията ще изчезне. Който е свързан със Слънцето, той води добър, разумен, морален живот.
Чрез самообладание човек асимилира излишната енергия на своя организъм. Неврастеникът обаче не може да асимилира тази излишна енергия в себе си, вследствие на което тя се разпръсква, изтича навън. Неврастенията се дължи на пропуквания в нервната система, отдето нервната енергия изтича навън. Страхът също предизвиква пропуквания в нервната система, което причинява изтичане на нервна енергия. За да се освободи от неврастенията, човек трябва да спре изтичането на нервната енергия.
Коя е причината за болестите? Отслабването на жизнената енергия в човека, при което тя се превръща в потенциална или пасивна. За да се лекува, човек трябва да превърне потенциалната енергия в кинетична. Това се постига чрез различни лекарства, които възбуждат пасивната енергия. Понякога българите лекуват трескавия, като го заливат със студена вода; по този начин произвеждат силна реакция и ако пасивната енергия се превърне в активна, болният оздравява.
Кашлицата е простуда, а простудата показва, че организмът е загубил своята първоначална жизнена сила или трептенията, при които здравето може да се прояви. Повдигнете вашата мисъл към Бога, свържете се с Него и кашлицата ще изчезне. В света има само един Лекар, всички други са Негови асистенти.
Всякога кашлицата иде от демагнетизиране на организма. Демагнетизирането може да бъде частично и общо. Ако един орган заболее, той се демагнетизира; може да се демагнетизират гърлото, дробовете или цялото тяло. Тогава усещаме една голяма слабост и трябва да се възстанови магнетизмът на организма. Ако заболеете от простуда, от хрема, потърсете причината на заболяването. Ще видите, че причината се крие в надмощието на отрицателните енергии в организма. И тогава не остава нищо друго, освен да ги превърнете в положителни. Значи, всяка болест се дължи на излишък от отрицателни енергии. Ако не можете да ги превърнете в положителни, намерете отдушник, отдето да изтече излишъкът. Отрицателната енергия в организма е неканен гост, от който трябва да се освободите.
Когато енергиите на човешкия организъм имат стремеж към центъра на Земята, той заболява. За да се излекува, тия енергии трябва да се обърнат към центъра на Слънцето.
Ако двойникът на човека влиза и излиза правилно, стомахът работи добре, мозъкът е в изправност, човек е здрав. Повечето неразположения се дължат на аномалия в мозъка. Затова първата ви работа е да регулирате мозъчните енергии да текат правилно. Поставяйте често ръцете над главата или прокарвайте пръстите си през косата от горе до долу, както се решите с гребен.
Много от болестите се дължат на напрежение, предизвикано от природното електричество или от магнетизма върху дадени органи. Например някой човек се оплаква от болки в главата, в сърцето, в дробовете си. Тези болки се дължат на налягането, което атмосферното електричество оказва върху тия органи. Човек трябва да знае по какъв начин да трансформира излишните енергии в своя организъм. Понякога магнетизмът в човешкия организъм е повече, отколкото трябва, вследствие на което той изпитва известни болезнени състояния. Като изучава организма си, човек дохожда до положение да разбира, че много от неговите болезнени състояния се дължат на атмосферните влияния.
Щом водата се намалява, и човешкият живот се намалява.
Каквито промени стават със Земята, същите промени стават и с човешкото тяло. Голяма част от тялото на човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма. Водата е причина за топлината на организма.
Липсата на вода охлажда организма. Много вода пък сгорещява.
Липсата на вода в организма прави човека нервен, сух. Той започва да се дразни, става рязък и готов да се сърди и кара с всички. Как може да се въздейства на нервността? Чрез гореща вода. Вземете чаша гореща вода и пийте лъжичка по лъжичка. През това време наблюдавайте след коя лъжичка ще се успокоите. Ако нямате гореща вода, може да направите опита и със студена.
Когато в организма се насъбере много вода, която не може да се асимилира, произвежда много болести: воднянка, плеврит и други.
Забелязано е, че известни болести се дължат на излишно количество вода в човешкия организъм. За да се освободи от излишната вода, лекарите поставят човек под такива условия, при такава топлина, при която излишната вода да се изпари. Ако желязото е в излишък, необходимо е човешкият организъм да се постави при такива психични условия, при които желязото се топи и се изпарява.
Запекът се дължи на недоимък на вода в кръвта. Гръдоболът – недоимък на топлина в чувствата. Когато чувствата на човека са топли, краката, ръцете и цялото му тяло са топли, вследствие на което той се чувствува разположен.
Всички болести се дължат на дисхармония между симпатичната и мозъчната система.
Казвам: нервната система ли е разстроена? Не е разстроена, но е подпушена. Боли ме коремът. Защо? Запушени са онези нерви на гръбначния мозък, чрез които слиза енергията за стомаха и корема. Излагайте гръбначния си стълб на Слънце, за да се отпушат нервите ви. Ако не се отпушат, болките неизбежно ще ви следват. Болестите се дължат на недоимък на енергия. Подпушване става не само във физическото тяло, но и в останалите тела.
Тази сила, която се съдържа в азота, е свързана с нервната система и с мозъка. Ето защо, щом почне да се губи, да намалява азотът, в хората се заражда едно безпокойство. Това, че някои полудяват или получават апоплектични удари, се дължи на липсата на азот – на неговите сили в мозъчното вещество, вследствие на което се изгубва равновесието на организма, кръвообращението не става правилно, приижда повече кръв в главата, която не може да се оттегли назад, блокира центрове, предизвиква удар и тия блокирани центрове или органи се парализират.
Болестите, които нападат хората, се дължат на минали и сегашни прегрешения. Нищо не остава безнаказано. Микробите, които днес тровят човешкия организъм, не са нищо друго, освен отровата на страха, на омразата, които говедата, кокошките, агънцата са изпитали към човека, когато ги е клал и убивал. Възможно ли е това? Възможно е. Както една обидна дума може да отрови и разруши човешкия организъм, така и страхът и омразата на животните, които човек коли, тровят неговия организъм.
Знайте, че в човека се загнездват ония микроби, към които той има известно предразположение. Те стават съдружници с него и започват да черпят от неговата енергия. Незабелязано той заболява и става жертва. Невъзможно е да се загнезди в тебе микроб, с който да не си в съгласие.
Колкото по-голямо е количеството на златото в кръвта, толкова по-здрав е човек. Болестите се дължат на недостатъчно количество злато в кръвта на хората. За да се увеличи това злато, човек трябва да води чист, възвишен живот. Златото е символ на Слънцето, на енергията, на здравето, на чистотата.
Много от болестите се дължат на липсата на органическото злато в кръвта. Слабостта и малокръвието се дължат на недостатъчно количество желязо в кръвта. Когато мисълта на човека е неподвижна, това показва, че той има малко фосфор в кръвта си.
Ако в кръвта преобладава желязо, то произвежда един род мисли, ако преобладава мед – друг род мисли. Изобщо всеки елемент – желязо, мед, калай, олово, сребро, злато – произвежда специфично влияние върху мислите и чувствата на хората.
Всяко разстройство във физическото тяло, било в симпатичната или нервната му система, показва, че липсва някакъв елемент в кръвта му. Този елемент се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата.
Ако разгледате ръката на човека като ясновидец, около нея ще забележите една светла, подвижна ръка, която е двойник на физическата. Докато двойникът на човешката ръка действа правилно, и физическата ръка е нормална. Осакати ли се нещо двойникът, и физическата ръка ще се осакати. Не само ръката, но цялото тяло на човека има специфичен двойник. Ако двойникът изцяло или частично се отдели преждевременно от физическия човек, явяват се различни осакатявания, болести и т.н. Общата или частичната парализа се дължат на преждевременното отделяне на двойника от физическото тяло на човека. Преждевременното отделяне на двойника се дължи на неправилно приемане на природните енергии чрез ръцете и краката.
Главната причина за болестите се дължи на дисхармонията между двойника и физическото тяло. В предната част на мозъка се намират особен род бели мозъчни влакна, чрез които се проявява деятелността на човешкото съзнание, което е свързано с двойника. Двойникът е апарат, чрез който се проявяват силите на Природата. Физическото тяло живее благодарение на своя двойник и ако отношенията между тялото и двойника не са правилни и хармонични, зараждат се ред болестни състояния.
Припадне ли някой, ще знаете, че се е изгубило за момента отношението на двойника с тялото, връзката е прекъсната.
Страданията, особено при духовните хора, се дължат на тяхната чрезмерна чувствителност, на това, че етерният, астралният двойник излиза повече, отколкото трябва навън, вследствие на това приема повече впечатления и, разбира се, страда, повече.
Цялото тяло на човека отвън и отвътре е обвито с особена материя, наречена матрикс. Когато матриксът е здрав, човек се чувствува добре, разположен е, здрав е и силен. Щом стане някакво пропукване на матрикса, в организма на човека се извършват ред химически процеси, които се отразяват болезнено върху него. Щом човек поддържа неестествени мисли, чувства или се съмнява, подозира, одумва, неговият матрикс всякога може да се пропука.
Много от болезнените състояния и неразположения на човека се дължат на свиването на капилярните съдове. Свиването и разширяването на капилярните съдове става под влиянието на електричеството и магнетизма. Човек трябва да живее нормално, да спазва законите на Природата, да не става чрезмерно свиване на капилярите.
Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите? Отрицателните. Значи, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсват теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизмът се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритъмът се изменят, в организма настава известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява. Стремете се към хармонични движения на очите, на ръцете, на цялото тяло. Пазете се от дисхармоничните движения, като неестествени, чужди. Пазете се от подражания. Дисхармоничните движения разстройват организма, както лошата и развалена храна. Наблюдавайте малките деца до 6 – 7-годишна възраст – движенията у тях са много правилни, естествени, но между 7 и 14-годишна възраст техните движения стават изкуствени. Те пораждат разни болести.
И досега още човек не знае правилно да ходи. Като върви, той цял се тресе, вследствие на което става сътресение на гръбначния мозък. Това сътресение се предава на главния мозък, а оттам и на цялата нервна система, След всичко това хората се чудят защо са нервни.
Очите отслабват, когато човек не прави нужните упражнения. Много хора не гледат, както трябва. Те отварят широко очите си, блещят се, но това не е гледане. Правилно е, когато искаш да видиш нещо, да не въртиш главата си на една и на друга страна, но да движиш очите си. Ще движиш очите си нагоре, надолу, настрани, в посоката, дето е предметът за наблюдение.
Причината за хремата е слабото дишане. Който заболява от хрема, той трябва да знае, че в дишането му има някакво отклонение – дишането не е ритмично, вследствие на което не се приема достатъчно количество въздух. Щом дишането се подобри, и хремата ще изчезне. С хремата Природата предупреждава човека, че трябва да работи. Ако не вземе под внимание това предупреждение, тя му изпраща треската.
Някой се оплаква, че не може да диша свободно или че сърцето му бие неправилно. Той вика лекари, пие лекарства, но нищо не помага. Причината е в диафрагмата, тя се е повдигнала и натиска стомаха, натиска дробовете и сърцето и така страда целият организъм. Затова дишай дълбоко, за да се изпълнят дробовете с въздух, да се намести диафрагмата.
Вие страдате, защото сте в дисхармония с цветовете.
Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсват червеният цвят на любовта, жълтият цвят на мъдростта или синият цвят на истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и умствения си живот.
Науката на бъдещото човечество, която е наука на шестата раса, ще започне именно със закона на координацията. Всеки орган в човека трябва да се координира с всички останали органи.
По закона на координацията на човека е определено да изминава дневно по 2 – 3 – 5 – 10 километра път. Ако той се изплаши и не изпълни това, което Природата му е определила, няма да се мине дълго време и тя ще му наложи глоба за неизпълнение на нейните закони. После Природата е определила на човека да се храни с чиста и проста храна. Освен това определено е на човека по колко пъти в минута трябва да диша. Някои поемат въздух безразборно, дишат неравномерно, вследствие на което няма координация и между другите органи. Няма ли пълна координация между всички органи, ще се родят ред болезнени състояния.


Източник:
„Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева


Предишни материали:

Учителя за причините за болестите – 1ва част
Учителя за причините за болестите – 2ра част

Elektromagnetichni sili :)
Природосъобразно

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм     Веднъж, когато стана въпрос за лечебни методи, Учителя каза: Човек трябва да знае, че болестите в живота са спирачки в неговия път – по този начин той се възпира от извършване на някое зло. Болестите произтичат от няколко външни причини: недоимък на въздух, на храна, […]

Прочети още »
Svej bosilek :)
Природосъобразно

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, растенията   Една красива, отличителна черта на Учителя беше тази, че от една страна Той ни въвеждаше в един възвишен, мистичен свят, а от друга страна не се откъсваше от физическия свят около себе си. Законите и принципите, с които ни занимаваше, винаги ги разглеждаше практически, във връзка с конкретните задачи на […]

Прочети още »
Vsichko izlishno e nezdravoslovno
Природосъобразно

Психично влияние на храната

На един обяд приложихме плодоядство, беше поднесено грозде. Една сестра попита: „Какво психично влияние имат разните храни?” В яденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на Същества, които стоят по-високо от нас, и тези мисли се трансформират у нас, когато ядем плодове и зеленчуци. Хубаво е […]

Прочети още »