волево упражнение

Умствени упражнения

Волево упражнение – концентриране на ума, за да контролира тялото

Поставя се дясната ръка на лявото рамо. Изнася се десният крак напред бавно, добре изпънат. Съсредоточено спускане (коленичене) на лявото коляно и после бавно издигане (изправяне на тялото). След това лявата ръка на дясното рамо, левия крак напред, коленичене на дясното коляно и издигане. Туй е сега волево упражнение. Концентриране на ума, да контролира малките […]

Прочети още »