Лечение с цветове

svetovi spektur

Всяка болест се лекува със светлина – червена, синя, жълта, портокалова, виолетова – според болестта се избира и светлината.
За вас не е важно да живеете в краските на цветовете, но в енергиите на тия цветове. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже със самата светлина, да се ползва от нейните енергии.
Най-красивите шарки ще намерите в растенията. Растенията представляват най-великата художествена изложба. Те са страници от великата Божествена книга. Външната светлина, която виждаме, е резултат на мисълта на възвишените същества, които са над нас. Тя излиза от очите на тия същества. Животните възприемат оная светлина, която излиза от нас.
Ефектът на цветовете зависи от техните вибрации. Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова резултатът е по-добър. Когато сте неразположени, трябва да знаете откъде идва това неразположение, в кой цвят се намирате и с кой цвят можете да си помогнете.
Светлината се проявява чрез вибрации, но самите вибрации не са светлината. И мисълта се проявява чрез мозъка, но мозъкът не създава мисълта.
Човек познава само 7 цвята на светлината, без да подозира, че му предстои да открие още 5 цвята. На земята човек може да види само 12 цвята на светлината.
Колкото повече жълти лъчи има в мозъка, толкова човек мисли по-здраво. Когато мисълта не е будна в него, той е лишен от жълтите лъчи. Първите три лъча от седемте имат влияние върху физическия живот, вторите три лъча влияят на духовния живот. (Под духовен живот разбираме съзнанието на човека да осъзнава нещата вътре в себе си във физическия живот, както се проявяват.)
Преди да е заболял още, човек може да се лекува с цветните лъчи. Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат по един цветен лъч. Седемте цвята пък са слънчевият спектър. Колкото по-силен е цветът, толкова по-близо е до нас светът, който изпраща тази цвят. От цветовете на дъгата можем да познаем към коя област се движим. Кой цвят преобладава на земята? Зеленият. Всички същества на земята са потопени в зелен цвят. Същевременно ние сме свързани с всички планети и слънца, както и със съществата, които ги Населяват.
Всеки цвят има свое предназначение, което учените хора знаят. Например зеленият цвят е материалистичен, червеният цвят е активен, той е цвят повече на животните; портокаловият цвят е на крайния индивидуализъм. Единствените цветове, които съответстват на сегашното развитие на хората, са ясносиният и ясножълтият.
И червеният цвят от своя страна е съставен от 7 цвята с различна интензивност на вибриране и с различен брой вибрации. Човек с добре развито око, може да различава 7 краски на червения цвят и разумно да се ползува от тях. Тези краски са негативни и трябва да се превърнат в положителни. Те представят написана книга, която трябва да се разгадае. Който може да раздели седемте краски на червения цвят една от друга и да използува всяка от тях според нейните качества, той ще се почувствува напълно ободрен.
Болен си. Болестта ти се дължи на недоимък от светлина в организма ти. Как ще оздравееш? Като приемеш необходимата светлина в себе си. Всяка болест се лекува със светлина — червена, синя, жълта, портокалова, виолетова — според болестта се избира и светлината. Дали страдаш от недоимък или от излишък на светлина в организма си, ти си изложен на неправилни прояви — физически и психически.
Седемте краски съществуват в различните светове в различни октави и се различават със своето действие и значение. Във физически свят означават едно, а в другите светове – друго. В ниското си проявление червената светлина означава борба, стихия. Всички същества, които по един или друг начин са складирали тази светлина в своята кръв, са извънредно активни и груби. Студът, това е малко количество светлина. Зад обикновената светлина стоят други енергии от по-висок род, а зад последните стои нещо разумно. Чистият червен цвят произвежда живот, жизненост, жизнерадост. Чистият портокалов цвят дава благородно индивидуализирано служене на Бога, а нечистият – съмнение, безверие. Чистият жълт цвят дава равновесие на чувствата, мир, тишина, интелект, а в нисшите си прояви – използуване, корист, всичко за лични цели, сметкаджийство. Чистият зелен цвят – растене във всяко отношение, а в ниска проява – съхнене, привързаност към материалното. Ясносиният цвят – подем, разширение на чувствата, най-възвишени чувства, вяра. В нечист вид – съмнение, безверие, тщеславие. Чистият тъмносин цвят дава спокойствие, твърдост, решителност, а в нечист оттенък – непостоянство. Виолетовият цвят, чистият, дава сила, употребена за висши цели, сила на духа, а в нечист – сила, но употребена само за лични облаги.
Светлината говори на човека едновременно на седем различни езика. Всеки цвят на светлината има специфичен език. Който разбира тези езици, той е здрав, учен, силен или ако е болен, невежа, слаб, посредством тези лъчи на светлината може да се лекува, защото всеки цвят е свързан с известен род сили на човешкия организъм. Така червеният цвят е свързан със силите на сърцето, портокаловият – със силите на ума, зеленият – със силите на волята, жълтият – със силите на душата, синият – със силите на цялото небе, виолетовият – със силите на духа.
Много хора страдат от опияняващи средства: вино, ракия, тютюн и други. И в психичния живот има опияняващи неща – някои мисли и чувства опиват като алкохол. Който не ги познава, възприема ги и после боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Понякога причината за болестите се крие в липсата на известен цвят в човека. Ако му липсват червеният цвят на любовта, жълтият на мъдростта или синият на истината, той непременно ще боледува. Те могат да се внесат както в организма, така и в психиката.
Колкото по-интелигентен е човек, толкова неговата светлина е по-ясна. Ако интелигентността се намалява, светлината придобива слабосинкав цвят, после бледожълто и т.н. По цвета се съди за степента на човешката интелигентност. Като дойдете до сърцето, дето е любовта, там ще видите особено нежна краска – с розов цвят. Същевременно тя излъчва и приятна мека топлина. Най-после, като дойдете до волята, от човека излиза бяла светлина – цвят на добродетелите. Между трите цвята (светъл, бял и розов) се преплитат останалите цветове. Това преплитане на цветовете представлява човешката аура. По аурата ясновидецът познава докъде е достигнал човек в своето духовно и умствено развитие.
Червеният цвят действа върху аурата на човека, прави го активен. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям индивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успокоение на ума.
Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например при тъмносиния, се усеща тъга, скръб в душата. Светлите цветове (ясносиният, ясножълтият) действат успокоително върху нервната система. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и електрическите течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето. Който иска да расте, здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека.
За лекуване и подмладяване – ето какво ще ви препоръчам: да си купите една призма дълга около половин метър и широка 20 см, да я турите в стаята си и да концентрирате вниманието си към един от цветовете, според болестта, която имате. Ако страдате от анемия, ще отделите червената светлина на спектъра. С този цвят ще се обливате около десетина дни. Ако стомахът ви е разстроен, ще отделите зелените лъчи на светлината. Ако е разстроена нервната система, ще изтеглите светлосините лъчи. Цветовете на светлината могат да лекуват всички болести.
Работете с цветовете, с различните краски като методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не се нуждаят от един и същ род енергии, затова всички не обичат един и същ цвят. Ако нямате предмети, които да ви свързват с различните цветове, работете мислено, като изговаряте такива думи, които ще събудят у вас съответни цветове. Например ако кажете думата „син”, веднага си представете или тъмносин, или ясносин цвят. Първият е цвят на долината, затова ви сваля ниско, в долината на живота. Ясносиният цвят ви напомня небе, височина, затова издига мисълта ви високо, на някой планински връх. Също така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката мисъл.
Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от неврастения, нека използва синия цвят на светлината. Всяка сутрин да прави обливания със сините лъчи на светлината върху главата, гърдите и стомаха си. Изобщо, добре е човек да отправи сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувствува излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава анормални състояния. Той трябва да облива тялото си със сините и жълтите лъчи на светлината. Човек може да приема тези лъчи от Слънцето. Първоначално той ще си служи със стъклена призма. С помощта на тази призма може да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да съсредоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го възприеме в себе си. След това нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се отпечата в мозъка му. Като прави тези упражнения, той ще може, когато пожелае, да произведе синия, жълтия или кой и да е цвят в мозъка си и да се лекува. Когато правите тези опити, отначало ще настане в съзнанието ви голяма тъмнина. След известно време върху мозъка ви като върху екран ще блесне малка светлинка, както се зазорява на хоризонта. Тази светлина постепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че да може да лекува. Чистотата е най-хубавото лекарство срещу всички болести. Основният тон на живота се добива чрез чистотата. Червеният тон без чистота не може да го добиеш. Чистотата е проводник на червения цвят. Червеният цвят носи онзи материал, от който се съгражда животът. Този червен цвят, който виждате, е само сянка на истинския. Червеният цвят на дъгата не е основният червен цвят. Червеният цвят ще внесе у вас радост, топлина, светлина и сила. Щом го схванете, веднага чувствате, че сте придобили нещо.
Ако внесете червения цвят в организма на някой човек, който е анемичен, веднага червените кръвни телца в кръвта му ще започнат да се увеличават и животът в него ще се засили. Ако внесете портокаловия цвят в организма на човека, той става самостоятелен, започва да мисли свободно; ако се внесе зеленият – човек започва да гради, да създава. Във всеки цвят природата е скрила известен род сили и разумният човек, като знае това, чрез всеки цвят може да придобие онова, което му липсва. Чрез възприемане на червения цвят на светлината човек може да си създаде здраво, хубаво лице. Каква по-добра козметика от действието на червения цвят върху човешкия организъм. Няма по-лесен, по-естествен начин за подобряване на здравословното състояние на човека и придобиване на жизненост от възприемането на червения цвят. Червилата, пудрите, помадите запушват порите, атрофират клетките и ги осакатяват. Ако едно дете се изприщи, може да се прибегне до пудрата, но здравият човек да маже лицето си с пудра – няма смисъл. Лицето трябва да бъде красиво, пластично. Докато не придобие червения цвят, човек все ще бъде изложен на ред болезнени състояния. Ако не възприема правилно портокаловия цвят, човек ще изгуби своето индивидуално състояние. Ако не възприема правилно зеления цвят, той ще спре своето растене. Ако не възприема правилно жълтия цвят, той ще спре своето умствено развитие. Ако не възприема правилно синия цвят, той ще започне да се изражда в религиозно отношение. Ако не възприема правилно виолетовия цвят, човек постепенно ще почне да губи силата на своята воля.
Белият цвят създава здравословното състояние в човека. Белият цвят носи здраве. Черният цвят предизвиква лоши, отрицателни състояния в човека. Когато е болен, човек трябва да се облича в бели дрехи. Човек трябва постоянно да сменя цветовете. Цветовете предизвикват движение, живот. Те се енергии, които оказват различно влияние върху човека. Човек трябва да мине през всички тонове на цветната гама. При това определено е по колко време трябва да прекара във всеки цвят, във всеки тон на гамата. Ако в даден цвят прекара повече от определеното време, в него ще настане известно втръсване.
Черният цвят е цвят на почивка и съсредоточаване: след като е работил цял ден, нужно е малко човек да си почине, да се посъбере в себе си, да не дава нищо навън. Той не е лош цвят. Психологически действа хубаво, в смисъл цвят, който събира повече енергия. Когато човек е много нервен, по-хубаво е да носи черни дрехи, за да има повече енергия. Децата ги обличат в бяло – правилно и на място е, понеже те имат изобилно енергия, която раздават.
Ако сърцето боледува, хармонизирайте се с червените лъчи на светлината, внесете червения цвят в себе си. Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтият цвят да проникне у вас. Ако черният дроб е разстроен, ще възприемете правилно зеления цвят. Всички цветове може много добре да се отделят чрез призма. Зад всеки цвят седи една разумна сила в природата. Ако човек има повече от червената светлина, а другите светлини липсват, тогава той има предразположение да се гневи. Когато страдате от главоболие, очеболие, ревматизъм или друга някаква болест, правете опити с цветните лъчи да видите как ще се отразят върху организма ви. Много начини има, по които човек може да лекува, но лекуването с цветни лъчи е един от най-ефективните.
Когато искате да излекувате известен недъг в себе си, прекарайте розовия и жълтия цвят през ума си. Светлите цветове (ясносиният, ясножълтият) действат успокоително на нервната система. Зеленият цвят регулира магнетичните и електричните течения в природата и в човешкия организъм.
Страхът е едно негативно качество на нисшия ум и щом се проявява силно при някого, добре е човек да възприема портокаловия цвят като средство за балансиране на силите. С него той може да се лекува. Обезсърчен си. Намираш се в безизходица. Не си в състояние да мислиш. Послужи си с жълтия цвят. Отдели жълтия цвят от светлината и така го направи, че да грейне в ума ти.
Не бива дълго време да се гледа кой и да е от цветовете.
Синият цвят внася спокойствие в човека; небесносиният цвят действа особено успокоително на нервната система.
Който е маловерен, нека предизвика синята краска в себе си, за да премахне маловерието. Силата протича от виолетовата краска. Розовата краска ще употребявате, когато сте неразположени, а за здраве – червената краска.
Добре е в едно тефтерче да си вземете седем копринени конци, които да отговарят на седемте цвята на спектъра, и при всяко неразположение да го поглеждате. Природата лекува с цветовете.
Казвам: това, което знаете за приложението на цветовете по отношение на облеклото на хората, се отнася и до техните мисли и чувства. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие е облечено в известен цвят като в дреха.

 

Източник: „Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева

Limec
Чисти от вътре и от вън

Лечение чрез храна и пост

Храненето е метод за лекуване. По-добър метод от него няма, но трябва да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек. По време на боледуване и след оздравяване от дадена болест човек се нуждае от специфична храна. Например, който е боледувал от треска, иска да яде кисело; при друга болест […]

Прочети още »
Sred gorata do rekata :)
Чисти от вътре и от вън

Лечение с вода

Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста. Голяма част от тялото на човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма. Влагата, водата е причина за топлината на организма. Липсата на вода охлажда организма. Много […]

Прочети още »
Noti :)
Чисти от вътре и от вън

Лечение с музика

Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя. Физическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично. Музиката е Божествен метод за успяване в света. Чрез музиката по-висши същества достигат до нас. Вие, ако пеете, ще спомогнете по-напреднали същества да дойдат и да ви помогнат. Ако не пеете, няма да се […]

Прочети още »