Учителя за дишането – 1ва част

Uchitelq Beinsa Duno

Uchitelq Beinsa Duno

Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде върху човека чрез въздуха.


Правилното и дълбоко дишане дарява с дълъг и изпълнен със здраве живот. Ако дишате неправилно, то храносмилането, кръвообръщението, мисълта и чувствата не могат да функционират добре и у вас започват да се зараждат различни болести. Научете се да дишате правилно и започнете да правите редовно дихателни упражнения. Правете ги с вяра и увереност и ще видите колко бързо и неусетно ще се почувствате подмладени и изпълнени със сила.

Колкото повече човек задържа въздух в дробовете си, толкова повече енергия приема от него. Като диша така и нечистият въздух няма да му вреди толкова, защото по-малко въздух ще поеме, а с това и по-малко прах и нечистотии. Когато броят на вдишванията намалява, животът се удължава, и обратно. Дишайте с радост и любов, с лице засмяно, изправени, гръбнакът да образува успоредна линия с правата, която съединява центъра на Слънцето с центъра на Земята. Гърдите напред, изпъчени, а не хлътнали навътре. Като дишате правилно, вие се свързвате с ритъма на Природата и се укрепвате по дух и тяло.

Повечето хора имат проблеми, защото не поемате достатъчно количество въздух и не възприемат това, което въздухът съдържа, не извличат неговото вътрешно съдържание – Божествената мисъл, жизнената сила или праната. Когато човек диша с будно съзнание, тогава той заедно с въздуха приема и Божествената мисъл, която прониква въздуха. Ето защо правилното дишане усилва мисълта, улеснява размишлението и приемането на Божествения елемент. Ако искате да бъдете търпеливи, ще трябва да се учите да задържате въздуха по-дълго време.

Човек трябва да диша дълбоко, т. е. при вдишване трябва да напълни белите дробове с колкото може повече въздух, тогава при това разширение диафрагмата слиза надолу. А при повърхностно, плитко дишане тя притиска сърцето, вследствие на което се раждат някои сърдечни болести. Механичното задържане на въздух не е достатъчно, т.е. в дишането трябва да има един умствен елемент. Можем да разбере Природата и да черпим от нейните богатства – сила, здраве и живот, само когато се съобразяваме със законите й.

Когато човек диша изправен на крака се засяга повече главния мозък. Друг начин на дишане е в седящо положение, тогава се засяга симпатичната нервна система. А може и да се легне, при което ръцете се поставят под задната част на главата с отворени длани. Тогава се влиза във връзка със силите на земята. Гръбначният стълб трябва да е изправен. И трите начина имат специфични резултати.

Вдишването трябва да става бавно и дълбоко. Задържането е добре постепенно да се увеличава, за да има време да се възприеме от организма не само кислорода, но и праната, която прониква въздуха. Издишването също трябва да става спокойно и бавно. След издишване никога да не се задържа въздуха. Дишането трябва да става през носа, а когато броим – да използваме пулсът на сърцето.

Дихателните упражнения трябва да се правят преди ядене или 2-3 часа след ядене. Добре е да сме на открито, сред Природата.
При вдишване, задържане и издишване човек трябва да има хубави чувства и мисли. При вдишване да се осъзнава как приетата прана прониква целия организъм, как отива до всички органи и системи на тялото.
При задържане на въздуха да се осъзнае как тази прана се усвоява от всички клетки на тялото, от всички органи и как внася във всички тях сила, здраве, живот и обнова.
При издишване човек да осъзнава как всички клетки, органи, системи, така проникнати с животворна сила, са вече напълно активни и проявяват навън в своята дейност жизнените сили, които са приели.

Преди всичко, човек трябва да се стреми да свърже дишането със слънчевия възел. Слънчевия възел е столица на човека и истинското му сърце обитава там, под лъжичката. В лявата страна на гърдите е физическото сърце, а духовното сърце, което регулира, е слънчевия възел. Когато ние не спъваме слънчевия възел, тогава дишането става правилно и ние приемаме изобилен Живот. Слънчевият възел е мястото, чрез което човек общува със Слънцето или с централното място на Живота. Най-първо човек трябва да се свърже от този център със Слънцето, но не само с видимото, а и с онова Духовно слънце, което изгрява в един разумен свят.

Има една прана , която се усвоява през лявата ноздра, и друга, която се усвоява от дясната. През лявата се приема магнетичното течение, което има връзка със слънчевия възел. То се нарича Слънчево течение. А през дясната се приема електричното течение, което има връзка с главния мозък и се нарича лунно течение. Първото има връзка със сърцето, а второто – с ума. Когато искаме да развием повече сърцето, вдишваме повече с лявата ноздра и издишваме през дясната. А когато искаме да развием ума, вдишваме през дясната и издишваме през лявата ноздра. Така установяваме равновесие между ума и сърцето, а също между електричеството и магнетизма. И когато сменяме дишането – ту през лявата, ту през дясната, то уравновесяваме двете течения. Сутрин и преди обед ще поемате въздуха през лявата ноздра и ще го изпускате през дясната. Вечер ще поемате през дясната ноздра и ще издишате през лявата.

Когато издишваме въздуха чрез просвирване, то е за гимнастика на дробовете, за тяхното усилване, а когато го издишваме с дъх, пречиства нервната система.

Когато сте неразположени, неспокойни правете дихателни упражнения. Дишайте дълбоко, като задържате колкото можете, постепенно увеличавайте времето на задържане на въздуха и се опитвайте да се свързвате с Божественото съзнание, за да се тонирате.
Ако ви боли стомаха, направете четири пъти дневно по 6 дихателни упражнения и ще ви мине.
Тези, чиито лица са сбръчкани, почнат ли да дишат дълбоко, то след 3-4 месеца бръчките ще се опънат.

Преди да се ръкуваш с някого, поеми дълбоко въздух. Преди да влезеш някъде, пак поеми дълбоко въздух. Преди да говориш, напълни дробовете си с въздух и тогава говори. Добрите оратори дишат дълбоко. Щом мислите за погрешките на хората, дишайте дълбоко, за да се проясни мисълта им. Ако човек диша правилно, и Любовта в него се проявява правилно; не спазваш ли това правило, няма да имаш резултат.

Къде е Бог? – Навсякъде! Бог е в светлината, във въздуха, във водата, в храната. Следователно, когато ядете, дишате, възприемате светлина и мислите, ще облечете празничните си дрехи. В това стои новото в света. Това са велики процеси и за извършването им се изисква будност и велико съзнание. Под „празнични дрехи“ се разбира свято отношение към тези процеси.

Uchitelq Beinsa Duno

 
Дихателни Упражнения


Дихателни упражнения, имащи за цел да увеличат способността да се задържа въздуха :

– Вдишвате бавно и дълбоко, задържате въздуха в дробовете си, колкото се може по-дълго, и издишвате пестеливо и сдържано. Времето на задържане постепенно го увеличавайте.

Упражнения с вдишвания през лявата и през дясната ноздра :
– Вдишване през лявата ноздра 7 бройки,
задържане 10 бройки,
издишване през дясната 9 бройки.
Това се прави сутрин и вечер по 6 пъти.
При утринните упражнения вдишването е през лявата ноздра, а при вечерните през дясната.

Упражнения с мислено изговаряне на мисли и формули :

При вдишване, задържане и издишване може да изговаряте мислено известни мисли и формули. Например изречението: „Много Ти благодаря, Господи, за благата, които си ми дал!“, ще изговаряте по веднъж при вдишване, задържане и издишване. Или може да изберете за същата цел някое изречение от Библията. Може да вземете един стих от Евангелието на Йоана, върху който ще размишлявате през време на дишането. Или пък направете следното: при вдишване да изговорите мислено един път „Отче наш“, при задържане – също, и при издишване – също. Такива вдишвания може да правите сутрин, обед и вечер по десет пъти. А думите: „Сила, живот, здраве“ може да изговорите мислено при вдишване три пъти, при задържане – три пъти и при издишване – 3 пъти. Това упражнение правете сутрин, обед и вечер по десет вдишвания.

– При вдишване се казва мислено: „Господи, благодаря Ти, че си вложил във въздуха Своето благословение, което приемам заедно с него“.
При издишване се казва мислено: „Благодаря Ти, Господи, че остави Своето благословение в мене“.

– Поема се въздух през лявата ноздра и мислено се произнася: „Само Божията Любов е Любов!“. Въздухът се задържа известно време и се издишва през дясната ноздра, като мислено се произнася същата формула. Това упражнение се прави по десет пъти сутрин, обед и вечер.

Вдишване през лявата ноздра, като същевременно се и изговарят мислено думите: „Да се прослави Името Божие в мен“.
При задържане на въздуха се изговарят мислено думите: „Да дойдат Царството Божие и Божията правда в мен“.
При издишване: „Да бъде Волята Божия“.

Източници :
http://www.bialobratstvo.info/
http://www.bratstvoto.net/
http://www.beinsadouno.com/

Допълнителни материали :

Учителя за дишането – 2ра част
Учителя за дишането – 3та част

bqla krasota
Физически упражнения

Упражнения за хармонизиране на енергиите в човешкото тяло

–   Упражнението е необходимо, за да могат енергиите на тялото да се поляризират правилно. Изнасяне ръцете настрана. В това положение ще държите ръцете си неподвижно 5 мин., като концентрирате мисълта си към тях. След това изнасяте лявата ръка настрана, а дясната движите по лявата, като започнете от пръстите на лявата ръка, дохождате до рамотo й, […]

Прочети още »
selo Asenec, Rodopi
Физически упражнения

4 лесни физически упражнения

Физическите упражнения са важни за поддържане на силно, гъвкаво и изпълнено с много енергия тяло. Петър Димков препоръчва четири прости упражнения. Ето ги и тях : 1.   Ходене на пръсти – коленете трябва да са допрени, а ръцете да са сложени на кръста с длани прилепнали на таза и поставени така, че палците да се […]

Прочети още »
Uchitelq Beinsa Duno
Избрани публикации Физически упражнения

Учителя за дишането – 3та част

Добротата прави човека способен да диша като добър човек – създава условия за правилно дишане. Обаче, има известно взаимодействие. И преди да бъде добър, човек трябва да диша като добър. Дишането е първото условие, което предава на човека известни добродетели. 1. При дълбоко вдишване ръцете се издигат постепенно над главата – отвесно и успоредно. При […]

Прочети още »