Лечение с мисъл – 2ра част

nejna vodna liliq

nejna vodna liliqснимка: Михаил Георгиев

Когато волята взима участие, вие можете сами да се лекувате. При участие на волята вие можете да стоите с часове вън на студа с тънки дрехи, без да се простудите. Мислено човек може да си изработи топла, магнетична дреха, с която и в най-големия студ няма да трепери. Без такава дреха, без участието на волята, колкото добре да е облечен, човек пак може да усеща студ и да се простудява.

Ако някой заболее от ревматизъм, трябва да го хване, да го разтърси малко и да започне да му говори, че е забъркал пътя си и да напусне организма му. Ако ревматизмът се е загнездил някъде в рамото, трябва да го насочва към лакътя си, после към пръстите на ръката, докато го изкара навън. Болестите се лекуват не само с лекарства, но и с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм. Мощна е силата на мисълта.

Ако някой от вас страда от треска, нека вложи в себе си мисълта, че иска да оздравее, да посвети живота си за реализиране на едно добро, велико дело. В скоро време мисълта започва да работи в него и треската ще мине. Ако идеята му даде добър резултат и той оздравее, това показва, че тя е проработила. Всяка идея, всяка добродетел, която може да се реализира първо подобрява здравето на човека.

Индусите имат следния начин за лекуване на раните си: събират праната от Природата и с помощта на мисълта си отправят тази прана към болното място, което най-много за 20 минути оздравява.

Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който страда от крак, и вие ще изпитате същата болка.

И тъй, искате ли да напреднете в живота си, прилагайте закона на внушението. Когато се отнася до ваши близки, вие прилагате много успешно внушението. Дойде ли до вас, не можете да се ползвате от него. Например, ако някой ваш приятел се е обезсърчил и се страхува, че няма да издържи изпита си, вие го насърчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита си, и той се успокоява. Намерите ли се вие в същото положение, не можете да си помогнете. Значи, по отношение на вас законът на внушението не работи. Прилагайте този закон както към себе си, така и към своите ближни, но винаги за доброто, за положителното в живота. Този закон работи навсякъде. Съзнателно или несъзнателно, животните и хората си служат с този закон. Като разумни същества вие ще си служите с внушението при всички случаи на живота си: за лекуване, за усилване на паметта си, за насърчаване, за понасяне на скърби и страдания и т.н. Внушението е оръжие, чрез което човек може да воюва със злото, с отрицателните сили в света. Съвременните хора живеят в ада.

Като ученици вие трябва да прилагате законите на внушението, за да си въздействате в положителен смисъл. Ако паметта ви е слаба, работете с внушението да я усилите. Ако някой обича да спи много и не може да става рано, нека всяка вечер си внушава да стане сутринта например точно в 5 часа. Като закон внушението има смисъл, когато се прилага за придобиване на нещо положително, за създаване на нещо добро в характера на човека. Дали съзнават това или не, всички хора, всички животни си служат с внушението като метод за работа.

Има дни и часове, когато внушението се отразява вредно върху човека. Тогава нито той трябва да внушава, нито другите на него. В такива моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните се ограждат от своите неприятели с ред крепости.

Яви се тумор в корема или другаде някъде. Не се плашете, това показва, че се е насъбрала на едно място излишна енергия, която трябва да се отправи някъде навън. Ще стимулирате някои от здравите клетки наоколо да изгонят тази енергия вън, мисълта да е силна, съсредоточена и ще се дойде до естественото състояние. Ако няма друг изход, може и с операция да се премахне болестта. Но със силна, концентрирана мисъл един тумор може да изчезне сам по себе си. Чрез внушение може да поболите и най-здравия човек. Чрез внушение може да изкарате какъвто и да е тумор вън от тялото, и то за 24 часа. За три дни може да изкарате тумор, като поставите болния в магнетичен сън. Чрез внушение какъвто и да е тумор може да се премахне, зависи всичко от мисълта.

Когато се лекувате, вие трябва да употребявате някои магически формули, и то през времето, когато Луната се празни. Например някой страда от ставен ревматизъм. Нека направи следния опит: да вземе половин килограм сол на бучки, морска или каменна, и в един съд с чиста изворна вода да туря всеки ден по една бучка от солта. Ще стане рано, преди изгрева на Слънцето, ще тури бучка сол във водата и ще каже: „Както солта се разтопява във водата, така ще се разтопи, т.е. ще изчезне моят ставен ревматизъм.” Ако не мине веднага, ще правите този опит цели две седмици, докато Луната се празни. Ако и след това ревматизмът не си отиде, нека направи същия опит при залязване на Слънцето или вечер при Луна. Като прави опита, ще гледа никой да не го вижда и на никого да не разправя, докато не получи резултат. Важното е човек да постоянства, докато оздравее.

Ако сте хремави, мислете за здравето. Често повтаряйте мисълта: „Аз съм здрав” и в скоро време хремата ще ви напусне. Здравият често мисли за болестта и я привлича. Правете точно обратното – мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта. Разумното, доброто, великото в човека е в състояние да се бори с микробите, които причиняват болестите. Прилагайте добрите и положителни думи и мисли като формули, с които можете да си въздействате.

За да познаете дали вашата воля се е развила, т.е. дали имате воля да приложите една окултна формула, най-добрият опит е следващият: някой път ви заболи коремът, усещате едно въртене вътре, опитайте си волята. Турете си лявата ръка отзад на гърба, а дясната – отпред на корема, съсредоточете ума си и произнесете следната формула: „Моля болестта да престане.” Ако тази формула не помниш, кажи: „Болестта е престанала.”

Как лекуват днес туберкулозните? Турят ги на легло да не се движат нито наляво, нито надясно, хранят ги по особен начин и нищо повече. Не, нека оставят болния свободно, ако иска да лежи – да лежи, ако иска да се разхожда – да се разхожда, но да започне да произнася много пъти на ден думите: „Ще оздравея”, като постепенно увеличава и стигне до 1000 – 2000 пъти на ден. Първия ден да произнесе тия суми 100 пъти, втория 120 пъти, третия ден – 150 пъти и т,н., докато стигне до 1000 или 2000 пъти. Така може да се лекува всяка болест, всяко обезсърчаване. По този начин тежката, тъмна атмосфера около болния се разведрява, става светла, приятна и той от ден на ден се усеща все по-добре, по-разположен. Тогава всички здрави хора ще почнат да посещават този човек.

Да кажем, че имате една малка мъчнотия, боли ви пръст и не можете да търпите. За да се излекувате, или по-право, за да можете да търпите, представете си, че някой ви е забил един голям гвоздей в ръката. Тази по-голяма болка сега ще измести по-малката. Ако можете да възпроизвеждате умствено това забиване на гвоздея в ръката си, в съзнанието ви ще стане трансформиране на болката.

Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея.” Някога можете десет пъти само да кажете, че ще оздравеете и така ще стане, а някога е необходимо хиляди пъти да си кажете, че ще оздравеете. Колкото пъти и да изговорите тези думи, не се обезсърчавайте. Постоянствайте и ще получите добри резултати. Така можете да лекувате и себе си, и приятелите си.

Особена атмосфера ще се създаде около вас, ако знаете как да произнасяте думите живот, благост, Любов, Мъдрост, извор, Христос, Дух. Ако нещо зрението не е в реда, всяка вечер, преди да заспите, ще си кажете: „Щом се отворят очите, утре ще бъда по-добре.” Който вярва, всичко може.

Имаш брадавица или някой лишей: българинът ще отиде у някой бакалин, ще открадне бучка сол, защото като открадне, тя ще стане положителна, положителен е и той. И когато се разсипва месечината, ще обиколи брадавицата с бучката сол и ще каже: „Както се разсипва месечината и както се стопява тази бучка сол, тъй и брадавицата да изчезне”, хвърля солта и брадавицата изчезва. Ще си обясните, че солта като един канал е привлякла ония течения в Природата, които поддържат тия брадавици. Всички искате да бъдете умни, здрави, добри, чисти – качества, които може да ги имате, ако знаете да произнасяте думата „Любов” както трябва. Тази дума има огромно, мощно значение, има сила и пред Бога, и пред ангелите, и пред хората, стига да знаете как да я произнесете. Магическа дума, която и мъртви оживява. На тази дума всичко се подчинява. Дума, която струва милиони и билиарди.

Трябва да правите опити. Ако десет души се съберат и концентрират ума си върху един болен човек, те могат да го излекуват, като с мисълта и молитвата си привлекат положителни и оздравителни сили. За да може човек да се справи с всички свои енергии в себе си, той трябва да изучава закона на концентрирането. Като изучава закона на концентрирането, човек трябва да прави опит, да съсредоточава погледа си върху някой предмет, без да мигне с очите си. Правете този опит, като започнете от 1 минута и постепенно увеличавайте. Той помага за усилване на очите. Като правите опита, съзнанието ви трябва да бъде съсредоточено. През това време не се позволява никакво разсейване на мисълта, нито на съзнанието.

Правете опити да се лекувате мислено, с участие на волята; ако някъде по тялото ви излезе цирей, налагайте го мислено с лук или с друго средство и следете за резултата. Ако аз съм лекар, ето какво ще направя: ще предпиша на болния разните течности и прахове, които да бъдат в подходящо взаимодействие, като живи елементи да влязат в тялото му. Те ще почнат да действат, но само при условие, че той след всяко приемане на лекарството си казва: „Ще оздравея”. Освен това ще ангажирам сто души бедни хора, ще им платя по пет лева и ще им кажа: ще отидете на този адрес, има болен, ще го попитате как се лекува и ще му кажете, че изглежда много добре. След като се изредят всичките, този болен ще бъде здрав. Но болният е дал сто лева за лекарствата, а аз дадох петстотин лева на стоте души само, за да му кажат по една блага дума за помощ.

Източник: „Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева

Предишен материал:
Лечение с мисъл – 1ва част

Limec
Чисти от вътре и от вън

Лечение чрез храна и пост

Храненето е метод за лекуване. По-добър метод от него няма, но трябва да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек. По време на боледуване и след оздравяване от дадена болест човек се нуждае от специфична храна. Например, който е боледувал от треска, иска да яде кисело; при друга болест […]

Прочети още »
Sred gorata do rekata :)
Чисти от вътре и от вън

Лечение с вода

Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста. Голяма част от тялото на човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма. Влагата, водата е причина за топлината на организма. Липсата на вода охлажда организма. Много […]

Прочети още »
Noti :)
Чисти от вътре и от вън

Лечение с музика

Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя. Физическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично. Музиката е Божествен метод за успяване в света. Чрез музиката по-висши същества достигат до нас. Вие, ако пеете, ще спомогнете по-напреднали същества да дойдат и да ви помогнат. Ако не пеете, няма да се […]

Прочети още »