Магнетично лечение

qzovir Kurdjali

qzovir Kurdjaliснимка: Михаил Георгиев

Има една магнетична школа, в която болните се лекуват с паси. При това магнетично лекуване, когато болният почне да се лекува, неговото положение първо се влошава, претърпява една ужасна криза и после дохожда едно подобрение; след това наново втора криза – пак подобрение, пак криза, подобрение, докато тези кризи се намаляват, намаляват и като дойде последната криза, болестта ще се върне назад по обратния път. Когато лекарят лекува болния по магнетичен начин, преди всичко той трябва да бъде силен и с хубаво разположение, да не се поддава на състоянията на болния толкова близо до себе си, като че сам боледува; същевременно болният ще вземе част от енергиите на лекаря като здрав човек, след което в организма му настъпва известна борба, краят на която завършва с пробуждане на съзнателен живот в клетките на организма; после, като получат нужния материал за градеж, клетките започват да заваряват болните места в тялото.
Някои лекари практикуват правенето на паси като метод за регулиране енергиите на организма, но който се наема да си служи с този метод, трябва да бъде чист човек, чистите мисли и желания представляват добър проводник на живите сили в Природата.
Обикновено хипнотизаторите на черната ложа правят паси от горе до долу. Ученикът трябва да прави движения, т.е. паси настрана, обратно на тия от черната ложа. Всяко движение, което правите, има свой дълбок смисъл и оказва влияние върху вас.
Има хора, които могат да лекуват по магнетичен начин, но в това лекуване има опасност да не би самият магнетизатор с внасяне на положителното в своя пациент да внесе и своя някаква болест. Например един човек има някаква физическа болест, но при лекуването си по магнетичен начин той изгубва тази болест, а придобива някакво отрицателно качество; става съмнителен, изгубва вярата си в Бога, която по-рано имал. Когато поставяте ръката си върху главата на някой човек, вие трябва да знаете взимате ли нещо от него или давате. Ако взимате нещо, трябва да знаете ще ви ползва ли това, което взимате. Ако давате, пак трябва да знаете ще се ползва ли нещо от полученото онзи, който взима. За да се осмисли и добре използува и даването, и взимането, човек трябва да благодари. Енергията, която тече през този, който дава, и през онзи, който взима, е Божествена и за нея се държи сметка. Тя не може и не трябва напразно да се изразходва. Природата е велика инсталация на енергия и държи точна сметка за всичко, което се изразходва. Тя следи още и за резултатите, които се получават при изразходването на тази енергия.
Прекъсването на съзнанието става всякога, когато двойникът напусне тялото. За да се върне двойникът в тялото, трябва да се направят няколко паси по гръбначния стълб на човека. Когато лекувате някого, през всичкото време трябва да сте в молитва, да сте свързани с Бога. Само по този начин лекуването ще бъде успешно.
За пет минути човек може да измени състоянието си от лошо на добро. Достатъчно е един магнетизатор да прокара ръката си по лявата част на тялото ви, за да се смени състоянието ви в добро; ако прокара ръката си по дясната страна – доброто състояние се сменя с лошо. За да внушите на човека нещо, думите, с които си служите, трябва да съдържат сила в себе си. Само просветеният може да си служи с внушението и хипнотизма, защото знае силата на думите и кога да си служи с тях.
Когато дясната страна на някой човек е положително наелектризирана, той трябва да намери такъв приятел, лявата страна на когото да има противоположно електричество на неговото, за да могат двата рода електричество взаимно да се неутрализират. Единият от тях трябва да постави лявата си ръка върху дясната страна на другия, а той – дясната си ръка върху лявата част на главата на своя приятел, и няма да забележат как ще придобият разположение. Това може да се постигне и с хващане на ръцете само.
Когато някой е силно възбуден и усеща, че слънчевият му възел е в неизправност, най-естественото движение за него ще бъде да тури дясната си ръка на слънчевия възел, под лъжичката, с дланта надолу, а лявата си ръка на кръста, с дланта навън. При това положение на ръцете човек усеща успокояване на нервната система. Когато постави ръката си на слънчевия възел по този начин, човек прекарва излишната мозъчна енергия през ръцете си и се успокоява. Дланта на дясната ръка е проводник на отрицателна, примирителна енергия, а горната част на лявата ръка е проводник на положителна, възбудителна енергия. Тези енергии, съединени на едно място, успокояват човека. Постави ръката си върху главата на болния с всичкото си разположение и любов и виж как ще се отрази на здравето му. Твоята любов и доброто желание към болния ще се превърнат в мощна жизнена сила.
Бих желал да имате такава воля, да турите ръката си върху раната и след 20 минути да оздравее. Човек със силна воля може да направи това. Защо? Защото може да концентрира праната от въздуха и да я отправи към раната си. Ако някой пълен човек страда от коремоболие, нека повика свой близък познат, слаб, но здрав човек и го помоли да тури дясната си ръка на слънчевия му възел, да я подържи така 5 – 10 минути и коремоболието ще изчезне. Пък ако някой сух човек страда от главоболие, нека намери някой пълен, здрав човек и го помоли да подържи челото му при слепите очи с едната или с двете си ръце и главоболието ще изчезне. По този начин хората могат взаимно да си помагат. Цярът против гнева е да намерите някой ваш приятел, който да е отрицателен, пасивен. Помолете го да тури лявата си ръка върху дясната половина на главата ви и ще видите, че след кратко време всичката излишна енергия от вас ще премине в ръката му и ще се облекчите. Някой падне на земята и счупи крака си или се удари някъде силно. За да мине болката му, той започва леко да се разтрива по гръбначния стълб или на друго място. Ако всеки ден някой ви разтрива по гръбначния стълб, всяка болка, която имате, ще мине. Това показва, че известни места на организма съдържат в себе си скрита жизнена енергия, която лекува болните места. Щом се предизвика деятелността на тази енергия, моментално тя се проявява и оказва своето влияние.
Заболи ли ви корем, турете си двете ръце на корема и след 4 – 5 минути няма да имате болки. Това става по силата на един закон: в лявата ръка минава космическото течение на любовта, а в дясната – космическото течение на мъдростта, на знанието.
Да допуснем, че вие сте възбудени, разгневил ви е някой, изгубили сте равновесие. Дигнете ръцете си нагоре и направете следното: бавно издигане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред надолу покрай главата си и после изтръсване (магнетично обливане). Това упражнение да се прави не повече от 3 пъти на ден.
При неразположение тури лявата си ръка на очите, да се допре до носа. После бавно, леко да мине край устата и да се свали долу. Така ще направиш три пъти. След това прекарай втория пръст на дясната ръка над носа, пак три пъти. Упражнението да се прави съзнателно.
Ще дам един метод, чрез който да си въздействвате при разстройство на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред на корема с длан към корема, а лявата ръка на кръста, пак с длан към тялото, и мислено прекарайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. Ако този метод не помогне, обърнете се мислено към Онзи, Който носи хармонията в себе си. За да разберете какво е състоянието на черния ви дроб, гледайте какъв е цветът на лицето ви, светлината на очите и тяхната жизненост. Ако очите са жизнени, и лицето е жизнено. Погледът на човека трябва да бъде установен, да не блуждае в разни посоки. Когато сте неразположени и не знаете какво да правите, хващайте последователно с дясната си ръка първо палеца, после показалеца, средния, безименния и малкия пръст. След това следете какви промени стават у вас. Палецът е Божеството в човека – Той трябва постоянно да се движи. Заболееш ли, движи палеца си. Пръстите са антени, чрез които човек се съобщава с духовния свят.
Когато сте неразположени, направете един опит с палеца си, да видите какви сили се крият в него. Погладете горната част на палеца си, като започнете от третата фланга и вървите към нокътя. После погладете палеца си от долната страна по венерината област и наблюдавайте дали неразположението ще изчезне. Ако при първото поглаждане неразположението не изчезне, погладете го още няколко пъти.
Достатъчно е да сложите няколко пъти средния си пръст, добре измит, в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви ще се повдигне. Това са особен род лекарства, които се крият в самия човек.
За да възстанови здравето си, човек трябва по няколко пъти на ден да тегли пръстите си. Първо ще хване големия си пръст. Ако не оздравее, ще хване втория. Ако болестта му е сериозна, той трябва да изреди всичките си пръсти на ръцете и на краката. Като тегли пръстите си по няколко пъти на ден, в десетина дни ще оздравее напълно или поне ще подобри състоянието си.
Онези хора, у които дихателната система е слабо развита за засилването й могат да употребяват следния метод: слабо разтриване костта зад ушите, за да се усили животът.
Когато човек е боледувал известно време и е загубил част от жизнената си енергия и за да си помогне, нека от време на време хваща с двата пръста долната месеста част на ухото и леко да я опъва надолу. След това да разтрива подутината зад ухото. Правете това и при неразположение на духа.
Някой от вас е болен от неврастения или е духом неразположен. Нека направи една малка разходка до близката градина или гора, да се обърне към изток и да подпре гърба си на някое дебело дърво, било то бряст, дъб или бор, като тури дясната си ръка отпред на гърдите, а лявата отзад на гърба. В едно малко съзерцание да започне да мисли за влиянието на дървото и няма да се минат 5, 10, 15 минути или най-много един час и неговото настроение ще се измени, той ще почерпи известна сила – ще стане обмяна между неговия магнетизъм и магнетизма на дървото и ще почувствува известно подобрение. Да иде при това дърво един, два или три пъти и то ще го излекува. Това е природен начин на лекуване. В старо време хората така се лекуваха. Когато се опирате на дърветата с цел да се лекувате, добре е да стоите от 5 до 30 минути облегнати с гърба си, а главата ви да бъде малко наклонена. На обяд, когато Слънцето грее силно, може да сядате на камъните. Те са приели слънчевата енергия и действуват лечебно.
Когато стоите на камъни, трябва да стоите около 1-2 часа. Хубави места за лекуване са каменистите, защото, като стоите върху камъните, намагнетизирвате се. Те не трябва да са ръбести, защото през ръбовете им ще изтичат магнитните сили. Камъните са особено лековити през септември.


Източник:
„Книга за здравето“ – мисли от Учителя Беинса Дуно
Допълнено и преработено издание
Издателство: Астрала, София
Съставители: Никола Нинков, Емилия Алексиева

Limec
Чисти от вътре и от вън

Лечение чрез храна и пост

Храненето е метод за лекуване. По-добър метод от него няма, но трябва да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек. По време на боледуване и след оздравяване от дадена болест човек се нуждае от специфична храна. Например, който е боледувал от треска, иска да яде кисело; при друга болест […]

Прочети още »
Sred gorata do rekata :)
Чисти от вътре и от вън

Лечение с вода

Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста. Голяма част от тялото на човека е вода. Много хора боледуват от липса на вода в организма. Влагата, водата е причина за топлината на организма. Липсата на вода охлажда организма. Много […]

Прочети още »
Noti :)
Чисти от вътре и от вън

Лечение с музика

Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя. Физическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично. Музиката е Божествен метод за успяване в света. Чрез музиката по-висши същества достигат до нас. Вие, ако пеете, ще спомогнете по-напреднали същества да дойдат и да ви помогнат. Ако не пеете, няма да се […]

Прочети още »